Debatt

Vilddjurets märke är inget fysiskt tecken

Replik. Man kan inte hamna i vilddjurets grepp genom ett chip under huden eller något annat ingrepp på eller i kroppen, skriver Willy Ahlberg.

I den stora osäkerhet och otrygghet som coronapandemin skapar, behöver vi tryggt kunna vila i Guds fadersarmar. Som fem kristna ledare och sjukvårdspersonal framhållit i en debattartikel i Dagen 23/2, behöver vi akta oss för konspirationsteorier.

För att ytterligare motverka konspirationstänkande vill jag ge ett litet bidrag med några tankar kring “vilddjurets märke”. Jag tror att det kan hjälpa oss att hålla balansen i den eskatologiska förkunnelsen. När det gäller att få redskap för en balanserad eskatologisk förkunnelse, vill jag också framföra ett stort tack till Leif Carlsson för hans artikel 26/2 i debatten om Jesu återkomst.

Uppenbarelseboken är djupt grundad i Gamla testamentet. Beskrivningen av vilddjurets märke är en nästan exakt motbild till hur den mosaiska trosbekännelsen skulle bindas kring armen och vara ett kännemärke på pannan och skrivas på dörrposter och stadsportar (5 Mos 6:4–9).

Detta är inte någon uppfordran till ett magiskt handlande utan är en uppmaning till att låta hela livet, tankar, handlingar och social gemenskap präglas av trosbekännelsen. På liknande sätt finns det ingen magi i vilddjurets märke. Det Bibeln varnar för bör således vara att låta en “trosbekännelse till vilddjuret” prägla tankar, handlingar och social gemenskap. Det vill säga, vi varnas för att hänge oss till det som vilddjuret representerar. Man kan inte hamna i vilddjurets grepp genom ett chip under huden eller något annat ingrepp på eller i kroppen.

Vi behöver inte vara rädda för ett fysiskt vilddjurets märke.

—  Willy Ahlberg

När det kommer till talet 666 blir det, som jag ser det, alltid en fråga om sämre eller bättre spekulationer. Jag vill trots det delge en tanke som, tillsammans eller skilt från tolkning av bokstäver, skulle kunna vara en möjlig fingervisning. Människans tal är i Bibeln sex. Det mänskliga talet i kvadrat (6 gånger 6) är trettiosex. Summan av talserien från ett till trettiosex (1+2+3+4 … +35+36) är 666. Talet 666 skulle då kunna ses som det yttersta som människan kan nå, ett nästan färdigbyggt Babels torn, eller “människoförgudning”. Det svarar också mot ursynden “att bli som Gud”: Att vara moraliskt och etiskt oberoende av honom.

Vi behöver inte vara rädda för ett fysiskt vilddjurets märke utan kan frimodigt “älska Herren vår Gud av allt vårt hjärta och all vår själ … och vår nästa som oss själva”. Vi kan glada och hängivna ära Gud med våra liv och tjäna varandra i frihet och tacksamhet.

Fler artiklar för dig