Debatt

“Sanna Israelvänner bör kritisera Israel när fel begås”

Slutreplik. Kontinuerliga konfrontationer med soldater och bosättare utgör en grogrund till palestiniers hat mot Israel, skriver Bo Härdne.

En palestinsk beduinpojke håller upp en palestinsk flagga efter att israeliska trupper förstört tält och andra byggnader i byn Khirbet Humsu på Västbanken i februari 2021.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

I Israels självständighetsförklaring 1948 beskrivs målet att skapa “en känsla av gemenskap bland alla dess etniska, religiösa och kulturella segment, baserad på respekt, harmoni, fred och jämlikhet” (T. Herzl). Det är en fantastisk målsättning. Men på samma sätt som de sanna profeterna i Gamla testamentet kritiserade Israels ledare när de bröt mot förbundets intentioner behöver sanna Israelvänner göra så i dag med. Det är glädjande att Sørensen i sin replik menar att legitim kritik “inte bara [är] tillåten utan nödvändig”. Jag hoppas att fler Israelvänner följer hans exempel. För skulle Gud acceptera brott mot internationell lag och humanitär rätt? Den vanligaste kritiken under gammaltestamentlig tid handlade om bristande social rättvisa, hur man dömde i domstolarna, hur man behandlade främlingar och fattiga. Profeten Amos var glasklar: “Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten likt en bäck som aldrig sinar”. Jesus säger att vi ska älska Gud och vår nästa som oss själva. Tyvärr rapporteras dagligen brott som begås av den israeliska armén mot internationell lag och humanitär rätt.

Befolkningen i dagens Palestina har i princip alltid lytt under främmande makt, senast under turkar och britter. Sedan 1967 lever de under en ockupation som avsevärt försvårar ekonomisk utveckling och begränsar det mesta av rörelsefrihet och samhällsutveckling. Missnöjet med Palestinska myndigheten (PA) är som Sørensen skriver utbrett. Trots alla svårigheter möter man som besökare en enorm gästfrihet. Skolbarnen är vetgiriga och tror på framtiden. De drömmer om att bli till exempel läkare, lärare eller polis.

Kontinuerliga konfrontationer med soldater och bosättare utgör en grogrund till palestiniers hat mot Israel.

—  Bo Härdne

Sörensen påstår att PA fostrar palestinska ungdomar att hata judar. På senare tid har FN på plats sett till att antijudisk propaganda rensats bort ur de läroböcker där det förekommit. Men kontinuerliga konfrontationer med soldater och bosättare utgör en grogrund till palestiniers hat mot Israel. Förhoppningsvis lär sig de unga, bland annat genom olivskörden tillsammans med israeler som solidariserat sig med palestinierna, att ockupationen inte i första hand är en fråga om religion eller etnicitet utan en följd av israeliska regeringars territoriella expansionspolitik.

Att Jesus är en “produkt” av gammaltestamentliga profetior är jag och Sørensen helt överens om. Jesus är Abrahams “säd” och avkomling. Han kom inte för att avskaffa lagen utan för att fullborda den. Vi kristna är inympade i olivträdet Israel, vi har inte ersatt det. Som Paulus uttrycker det: Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är vi ett i Kristus.

Mycket av den eskatologi vi matats med i väst har sina rötter i 1800-talets USA. Varför inte vidga vyerna och läsa Munther Isaacs “The other side of the wall” som ger ett annorlunda perspektiv på både nuet och framtiden.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig