Debatt

Engagemanget för ofödda behöver sträcka sig längre än till födseln

Många som lyfter fram de ofödda barnens rätt till liv verkar sluta sitt engagemang där, skriver Cecila Hultman.

Jag läser gästkrönikan “Kyrkan var en prolife-rörelse redan från början” av Stefan Swärd, i Dagen 11/2, som berättar att den kristna kyrkan under tvåtusen år har värnat om de ofödda barnens rätt till liv. Jag tycker också att det är rätt att värna om de ofödda barnens rätt till liv, men frågan är – värnar man också om kvinnornas liv?

Många som lyfter fram de ofödda barnens rätt till liv verkar sluta sitt engagemang där. Men sedan då? Var finns intresset och engagemanget när barnet väl är fött? Finns det förutsättningar för ett tryggt och bra liv för kvinnan och barnet? Om inte, så behöver också det diskuteras och debatteras.

Att få barn påverkar hela kvinnans liv, inte bara under graviditet och förlossning utan också under resten av hennes liv vad gäller arbetssituation, ekonomi och hälsa. Det är tyvärr fortfarande så att det riskerar att bli en negativ påverkan på arbetsliv och ekonomi om kvinnor väljer graviditet och barn. Det är heller ingenting som hyllas eller premieras av samhället, utan den tiden ska vara så kort som möjligt. Vad kan förbättras så att kvinnor inte får ekonomiska problem på grund av graviditet och barn utan kan få ett tryggt och bra liv?

Jag ser aldrig några debattinlägg om mannens roll och ansvar vad gäller graviditeter och det ansvar man har för barnet i många år.

—  Cecilia Hultman

Att vara gravid och föda barn är inte okomplicerat. Det är inte bara att föda barn och sedan är kroppen som vanligt igen. Jag läser på Karolinska Institutets hemsida en artikel som heter: Fokus på förlossningsskador: “Besvär har tyvärr betraktats som normalt”, en text av Lotta Fredholm, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 3/2019. Där står det att förlossningsskador som bristningar, inkontinens eller kvarvarande problem med smärta är vanligt förekommande. Det är först de senaste tio åren som det har skett en utveckling vad gäller kunskap och behandling inom det här området. Här behövs det verkligen ett engagemang med ytterligare satsningar så att kvinnor inte behöver få men för livet av att föda barn, på grund av brist på resurser och kunskap.

Jag undrar också var männen har blivit av i diskussionen om de ofödda barnens rätt till liv. Man kan tro att kvinnor blir gravida av sig själva! Jag ser aldrig några debattinlägg om mannens roll och ansvar vad gäller graviditeter och det ansvar man har för barnet i många år. Hur kommer det sig?

Som ni ser finns det fler områden man kan debattera och engagera sig i som har direkt koppling till de ofödda barnens rätt till liv. Hoppas att jag snart får se ett större engagemang på debattsidorna också vad gäller dessa livsviktiga områden.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig