Debatt

Glöm inte lovsångens roll i den digitala gudstjänsten

Det talade budskapet tar omvägen via hjärnan, det sjungna går direkt till hjärtat, skriver Harry Holm.

Digitalt sända gudstjänster, som blivit så vanliga nu under pandemin, når säkert även många som inte är kyrkvana. När det kommer till lovsången i dessa gudstjänster, vad kan vara extra viktigt då?

Jag tänker bland annat så här: När vi sjunger lovsång till Jesus händer någonting i våra egna hjärtan. När vi sjunger lovsång om Jesus – om vad han gjort och gör – händer någonting i andras hjärtan.

När Jesus hör lovsång till honom hör han tro. När vi sjunger om honom – för att människor ska bli berörda, väckta, omvända – då hör han att vi tillämpar denna tro.

Hur ofta hör vi numera i våra kyrkor en sång med avslutande “inbjudningsvers”? Ett exempel på en sådan är sista strofen i “I den sena midnattstimman”, som börjar med Vill du med när Jesus hämtar hem sin brud till himmelen … Men också sånger som “Vilken vän vi har i Jesus”, som i sin helhet är en inbjudan och som finns i de flesta samfunds psalm- och sångböcker.

Det talade budskapet tar omvägen via hjärnan, det sjungna går direkt till hjärtat.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig