05 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Blunda inte för situationen i Myanmar!

Vi fördömer den burmesiska militärens våld mot obeväpande civila och uppmanar regeringen att fortsätta agera kraftfullt för att stoppa våldet, skriver tre företrädare för Equmeniakyrkan.

Unga demonstranter gör trefingersymbolen för motstånd under en maskerad demonstration i Yangon, Myanmar, den 4 april.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Nu har det gått drygt två månader sedan militärkuppen i Myanmar den 1 februari. Det är med bestörtning och frustration som vi ser kuppmakarnas ovillighet att lyssna till sitt eget folks vädjan om att återgå till ett demokratiskt styre. I stället har våldet från militären eskalerat i flera områden under den senaste veckan.

Antalet dödade växer efter att det skjutits skarpt mot demonstranter. Tusentals civila karener har tvingats fly sina hem när deras områden utmed gränsen till Thailand har flygbombats. Människor i olika åldrar och med olika bakgrund kämpar för att få tillbaka demokratin. Ofta är det den yngre generationen som vägrar att acceptera att Myanmar kastats tillbaka i en diktatur. Medelåldern på dem som dött under demonstrationerna är så låg som 17 år.

Vi kan inte annat än starkt fördöma den burmesiska militärens våld mot obeväpnade civila och de helt oacceptabla flygbombningarna som görs mot folket. Som företrädare för en kyrka som är en del av världsbaptistfamiljen känner vi ett speciellt syskonskap med de många baptisterna i Myanmar.

Därför höjer vi vår röst mot alla förtryckande system som förnekar dessa grundläggande värden.

—  Lasse Svensson, Gerard Willemsen och Stefan Emilsson

Tillsammans och i solidaritet med Myanmar Baptist Convention, och alla andra frihetsälskande människor i Myanmar, vill vi bejaka alla krafter som arbetar för kärlek, tolerans, rättvisa, fred och frihet som omistliga värden. De är också en del av Bibelns kärnbudskap och därför höjer vi vår röst mot alla förtryckande system som förnekar dessa grundläggande värden. Vi vill visa medkänsla för våra systrar och bröder som lever i chock och besvikelse över det förändrade ledarskapet i Myanmar.

Vi uppmanar det militära ledarskapet att omedelbart, och utan villkor, frige statskanslern Aung San Suu Kyi, statsråd och alla andra ledare och regeringsmedlemmar som hålls i förvar. Vi kräver att demokratin återupprättas och att man återger den demokratiskt valda regeringen makten.

Vi uppmanar Sveriges regering och det internationella samfundet att fortsätta agera kraftfullt för att stoppa det eskalerande våldet, tillämpa Genèvekonventionen och söka dialog för att skapa försoning mellan de berörda parterna och än en gång återupprätta demokrati och stabilitet i Myanmar. Vi vädjar också om utökat humanitärt bistånd till internflyktingar och att de ska få söka skydd i grannländerna.

Den kristna kyrkan över hela vår värld har nyligen firat påsk. Och med påskens försonande budskap i minne vill vi vädja om förbön för Myanmar. Be för fred och försoning, om mod för alla som på fredliga sätt står upp för demokratin. Och be för dem som mist personer i sin närhet och för beskydd för alla medborgare i Myanmar som riskerar att skadas av våld och brutalitet.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt