Debatt

Vi behöver söka de andliga gåvorna!

De andliga nådegåvorna gör oss till brukbara redskap i Guds hand, därför behöver vi ivrigt söka dem, skriver Evert Persson.

Den första kristna församlingen fick i stor utsträckning sin uppbyggelse genom Andens gåvor (läs 1 Korinthierbrevet 14:26). 1966 skriver Lewi Pethrus i boken Under den högstes beskärm: “Man har sökt att ersätta Andens gåvor i församlingen genom att i deras ställe insätta människors naturliga gåvor. Man har gett rum för mänskliga spekulationer och mänsklig talförmåga. Gåvan att bota sjuka har försvunnit ur församlingen. Att genom Anden tala vishet och kunskap är något som man numera litet känner till bland de kristna.”

Hur är läget i församlingarna år 2021? Vi som tror på Jesus, hur ivriga är vi att be om gåvor som gör oss till brukbara redskap i Guds hand? De nio gåvorna som vi ska be om att få är: Tala visdomens ord, tala kunskapens ord, trons ande, helbrägdagörelsens gåva, gåvan att utföra kraftgärningar, profetisk gåva, gåvan att skilja mellan andar, gåvan att tala tungomål på olika sätt och gåvan att uttyda profetiskt tilltal.

Vi lever i en tid när det finns så mycket lidande på grund av sjukdom, oro, ångest och psykiska besvär. Sorg och saknad när nära och kära har avlidit. Hur många skulle inte behöva få höra orden: “I Jesu Kristi nasaréns namn, stå upp och gå!” Till en annan: “I Jesu namn är du helad från din ångest!” Till en tredje: “Jag är med dig och bär dig i min famn genom sorgens tunga dagar.”

Återigen, hur ivriga är vi att utbe oss andliga gåvor, att ställa oss till Guds förfogande så att vi kan betjäna människor som behöver hjälp?

Så låt oss alla vara riktigt ivriga att söka olika gåvor och få bli till välsignelse för behövande.

—  Evert Persson

Den 9 april 1906 började det övernaturliga att ske. En liten bönegrupp var samlad på 214 North Bonnie Brae Street i centrala Los Angeles. Jennie Moore hade fått uppleva Andens dop. Hon hade aldrig tidigare spelat piano men ledd av den helige Ande satte hon sig vid pianot och spelade underbar musik samt sjöng på hebreiska. Det är sådana här övernaturliga upplevelser vi behöver i våra dagar. Frånvaron av liknande händelser är enorm. Vi behöver be: Gud låt det ske igen detta med under, tecken och kraftgärningar.

Jag hörde berättas för många år sedan om en afrikansk pastor som var på besök i Borlänge, tror att det var i pingstkyrkan. Denna pastor var lite “låg” när han kom dit. Gud såg i sin stora kärlek att han behövde en kraftig uppmuntran. En man som var med i mötet får i Andens kraft bära fram ett profetiskt tilltal riktat till pastorn. Inte på något stort afrikanskt språk, utan på pastorns stamspråk. Tänk så underbart att få uppleva välsignelsen av en andlig gåva. Så låt oss alla vara riktigt ivriga att söka olika gåvor och få bli till välsignelse för behövande. Gud vill använda just dig!

Andliga gåvor brukas till så rik välsignelse. Annika Bjurling skriver så här i sången Tacka Jesus för frälsning: “Bed om visdomens gåva, bed om kunskapens ord. Bed om tro för det hopplösa och Guds helande kraft. Du får fyllas av hans heliga kraft, helig Ande vill uppfylla dig. Bed om gåvor som aldrig du haft. Gud vill använda dig!”

Fler artiklar för dig