Debatt

Dags för frikyrkan att återvända till helnykterheten

Frikyrkan är inte längre en nykter gemenskap, skriver Mariell Edblad.

Nu under Folknykterhetens vecka är det ett bra tillfälle att begrunda kyrkans ställningstaganden gällande alkohol – forna, nutida och framtida. När Jesus återvände till himlen fick vi uppdraget att sprida Guds rike, så frågan är: Hur gör vi det när det handlar om alkohol?

Tittar vi tillbaka ser vi att frikyrkan har ett stolt arv av att vara en nykter fristad. Tillsammans med nykterhetsrörelsen gick frikyrkan i bräschen för nykterheten i ett samhälle som genomsyrades av skenande alkoholkonsumtion.

Tyvärr har denna fristad i dag urholkats och frikyrkan kan inte längre sägas vara en nykter gemenskap. Den är inte längre en tillflyktsort från alkoholens förödande krafter. Är det för att det inte längre behövs? Nej, tvärtom!

Vi vet att vart femte barn i Sverige i dag växer upp i en familj med minst en förälder som har alkoholproblem. Det innebär att hundratusentals barn tvingas växa upp i stress och oro över sin förälders berusade beteende och bli vuxna alldeles för tidigt för att ta hand om sig själv och sin förälder.

Vi vet att alkoholkonsumtionens samhällsekonomiska kostnader beräknas till 103 miljarder kronor årligen medan alkoholskatten endast uppgår till 14,4 miljarder kronor.

Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan alkohol och våld. Detta ser vi i Brottsförebyggande rådets undersökning om alkohol och våld och detta återkommer i Systembolagets nysläppta alkoholrapport, där en stor del av blåljuspersonalen anser att alkohol ofta leder till våld.

Jag kan inte blunda för att alkohol åtföljs av ett oerhört mänskligt lidande och skyhöga samhällskostnader.

—  Mariell Edblad

Vi vet att alkohol är ett gift som orsakar stor skada på vår kropp. I allt från hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer till beroendesjukdom, demens och depression är alkohol en betydande sjukdomsfaktor.

Vi vet också att alkohol orsakar nedsatt immunförsvar vilket vi verkligen vill undvika i dagens pandemi. För att inte tala om alla olyckor och skadade relationer som orsakas av alkohol. Ja, listan på alkoholens negativa effekter kan göras lång.

Trots detta ser vi en fortsatt stark alkoholnorm som innebär att alla över 18 år förväntas dricka alkohol och de enda gångerna det är acceptabelt att inte dricka alkohol är vid graviditet, bilkörning eller sjukdom. Vi ser att denna alkoholnorm smugit sig in i kyrkan som inte längre är en plats där folk kan få vila från alkoholens konsekvenser. Så varför har frikyrkan frångått sin forna ståndpunkt att aktivt välja nykterhet?

Kan det vara så att vi i vår iver att tvätta bort frikyrkans moraliseringsstämpel glömmer bort varför människor i frikyrkan från första början tog avstånd från alkoholen? Det var inte för att framstå frommare än resten av samhället utan för att samhället höll på att supa sönder sig självt. Kyrkan var en nykter fristad från alkoholens våldsamma konsekvenser och det är något som vi uppenbarligen behöver vara än i dag.

Visst kan vi i Bibeln läsa om hur Jesus förvandlade vatten till vin, att Paulus uppmanade Timoteus att dricka vin och andra verser som hyllar vin. Dessa måste vi ställa i proportion till alla gånger som Bibeln varnar för och förmanar oss att inte dricka oss berusade.

Om vi dessutom tar i beaktande Sveriges historia med utbredd fattigdom och en extrem alkoholkonsumtion som ledde fram till vår restriktiva alkoholpolitik och Paulus uppmaning “Det är bra att avstå från kött och vin och annat som blir en stötesten för din broder” (Rom 14:21), så är valet att avstå från alkohol ett fullt rimligt ställningstagande. Så rimligt att det blir en del i att sprida Guds rike. Denna stötestensprincip är grunden till varför frikyrkorörelsen tillsammans med nykterhetsrörelsen tidigare så starkt tog avstånd från alkoholen.

Visst kanske jag vill känna mig som en sådan där härligt skön människa som går på “after church” på en bar och dricker några öl. Visst kanske jag tycker att öl, vin eller sprit är gott. Men för den skull kan jag inte blunda för att alkohol åtföljs av ett oerhört mänskligt lidande och skyhöga samhällskostnader.

Så när vi blickar mot framtiden är det dags för frikyrkan att rannsaka sig själv och fundera på: Hur sprider vi Guds rike när det handlar om alkohol?

Fler artiklar för dig