14 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Lyft fram kärnfamiljens positiva betydelse för samhälle och unga

Vi skulle behöva ett politiskt parti som vågar lyfta fram kärnfamiljens positiva betydelse för samhällsbygget och för de uppväxande generationernas trygghet, skriver Gunnar Johansson.

Det finns vissa fundament i samhällsbygget som har stor betydelse för både nuet och den framtid vi går till mötes. Jag menar att just kärnfamiljen med både en mamma och pappa - så långt det är möjligt - är ett sådant fundament. Detta behöver både försvaras och slås vakt om i en tid där man sällan vågar lyfta fram kärnfamiljens positiva betydelse.

Att det i kärnfamiljen ibland har förekommit och fortfarande förekommer sådant som är helt oförsvarligt och som varit till skada för barn, bör inte hindra oss att lyfta fram kärnfamiljens mycket stora och viktiga fördelar.

Jag är helt övertygad om att det för framtiden är oerhört viktigt att vi värnar kärnfamiljen.

—  GunnarJohansson

Därför anser jag att det behövs ett politiskt parti i Sverige som vågar lyfta fram kärnfamiljens betydelse för både det fortsatta samhällsbygget och för den uppväxande generationen och dess trygghet och utveckling. Jag är helt övertygad om att det för framtiden är oerhört viktigt att vi värnar kärnfamiljen. Detta är skrivet med full respekt för att det också finns andra familjekonstellationer i samhället i dag.

Jag vill utmana samtliga politiska partier att våga uppvärdera och sätta fokus på kärnfamiljens betydelse för skapandet av ett tryggt samhälle och trygga individer.

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar