14 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Städa ut all gammal bråte ur kyrkorna

Vi måste gå igenom varje vrå och se om vi hittar spår av intriger, avund eller felaktig lära för att kunna välkomna en ny, frisk skörd, skriver Johanna Imber Bergelin.

Ett vanligt förekommande ämne för predikningar är Jesu missionsbefallning där han uppmanar oss som tror att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Jesus konstaterar också att skörden är stor men arbetarna få, för att därefter sända ut sina lärjungar att predika.

Vi uppmanas ofta i våra församlingar att hörsamma Jesu ord och vi är många som gärna vill ge oss ut för att fullfölja missionsbefallningen med kampanjer och liknande aktiviteter.

Men här tror jag att vi behöver stanna upp ett slag och tänka över till vad det är denna skörd ska bärgas in. Jo, till just den gemenskap som vi kallar församling.

Innan en skörd bärgas in i en lada måste ladan först städas ren från gammal skadad skörd, mögel, svamp, ohyra och annan bråte. Så måste vi också göra när det gäller skörden till vår lada – till vår församling eller kyrka. Vi kan inte ta in ny frisk skörd i en lada där den riskerar att smittas med gammal osundhet. Vi måste ärligt gå igenom varje vrå och se om vi hittar några spår av intriger, avund, bitterhet, självrättfärdighet, felaktig lära eller annan smitta.

Tänk att kunna välkomna till en gemenskap där alla är sedda och hörda. Där vi verkligen älskar varandra.

—  Imber Johanna Bergelin

Hur går vi då till väga? Jag tror vi behöver se till församlingens minsta beståndsdel, den enskilde individen. Vi behöver se om varje medlem i församlingen verkligen är på rätt plats. Är personen i sin rätta kallelse? Har den fått utrymme till det eller är den nedtystad och kvävd? Går den i någon annans kallelse för att den blivit tillsagd att det är det rätta, eller är den en varken sedd eller hörd bänkvärmare?

Har den som har en framträdande roll i församlingen denna position för att den råkar ha rätt efternamn och är född i rätt familj men egentligen inte alls är rustad och menad för att finnas i den funktionen? Jag tror vi behöver fundera över om vi verkligen agerar som syskon i Herren och delar av Kristi kropp som värnar om, tjänar och lyfter varandra för att ta fram det bästa ur vår nästa. Gör vi det kan de vi möter säga som det står i Bibeln: “Se hur de älskar varandra”.

Fundera över vad det skulle stå i brevet från Paulus till just din församling. Vad skulle han peka på? Av det som är gott och av det som behöver tillrättavisas.

Nu är en perfekt tid att ta itu med dessa tankegångar, nu när våra lador står tomma. Tänk att kunna göra en ärlig självrannsakande genomgång och storstäda ut allt som är felaktigt för att sedan kunna öppna en ren frisk lada, redo att bärga in en ny stor skörd i. Tänk att kunna välkomna till en gemenskap där alla är sedda och hörda. Där vi verkligen älskar varandra.

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar