Debatt

Bidrag ska inte gå till fuskare

Slutreplik. Trots att det med enkla medel går att komma åt oseriösa föreningar inom den ideella sektorn är MUCF obekymrade inför fusket, skriver Rebecca Weidmo Uvell.

Pengar.

Socialdemokraten Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF, läser visst inte Riksrevisionens granskning av sin egen myndighet som det verkar. Och det är ännu mer oroväckande att hon verkar se sig själv som föreningarnas försvarare mot staten och medier än som statens representant som ska försvara att skattebetalarnas bidrag går till nyttig verksamhet och inte fusk. Hon är generaldirektör, inte opinionsbildare.

För det är framför allt inte jag som hävdar att de inte granskar fusk eller inte kräver riktig revisor. Det gör Riksrevisionen. Så här står det ordagrant i den rapport de släppte i mars 2021.

“Ofta är revisorn en lekmannarevisor. MUCF ställer inga krav på oberoende vilket kan innebära att revisorn har egenintresse i organisationen.”

“Den begränsande säkerheten borde enligt vår bedömning medfört att MUCF gjort ytterligare kontroller av antal bidragsgrundande medlemmar och medlemsföreningar innan MUCF betalade ut bidragen.”

Riksrevisionens kritik är svidande, de konstaterar till exempel att den myndighet Lena Nyberg chefar över – trots att de fått kunskap om att sökande inte uppfyller villkoren eller att antal medlemmar inte med säkerhet stämmer – betalat ut stora bidrag. Men åt det ägnar Nyberg ingen uppmärksamhet, för i sin replik (3/5) nämner hon fusk och kontroll i en enda kort mening och går sedan vidare med att opinionsbilda för föreningars förträfflighet.

Lena Nyberg skriver också att “civilsamhället består av hundratusentals människor som ofta arbetar ideellt”. Det är korrekt, när det gäller alla föräldrar som säljer korv i hockeyhallar eller är fotbollstränare. Eller alla de som engagerar sig i kyrkor.

Merparten av alla bidrag går just till löner, inte sällan höga.

—  Rebecca Weidmo Uvell

Men få, om några, av de bidragsmottagare som denna myndighet försörjer jobbar ideellt, i själva verket ställs inga som helst begränsningar på hur mycket lön man kan ta ut. Jag som granskat MUCF sedan 2015 vet att merparten av alla bidrag går just till löner, inte sällan höga.

Teskedsordern, som precis utplånat alla spår av sin verksamhet, har totalt fått ut 8,5 miljoner av MUCF. Deras chef hade en lön på 56 000 per månad, bara Lena Nyberg vet vad resten av de anställda tjänade eftersom det är hos henne den uppgiften finns när allt annat är raderat. Kommer MUCF polisanmäla dem nu?

Men det råder ingen brist på Lena Nybergs självbild vad gäller den myndighet hon tack vare rätt partibok fått styra, för enligt henne är MUCF synonymt med civilsamhället. Hon hävdar att de är “innovatörer och utvecklare av välfärdssamhället” och har uppfunnit allt från a-kassa, ambulans och bostäder till förskola och skollunch. Bara hjulet och elden verkar saknas på den listan.

Detta var också hela poängen med min debattartikel – att bidragsknaprande föreningar inte alls är synonymt med det utan den verkligt ideella sektorn är något annat.

Om MUCF och Lena Nyberg hade känt något ansvar över de miljarder som går genom hennes myndighet varje mandatperiod hade hon i stället för att vara stolt varit bekymrad över fusket och Riksrevisionens sågning. Men icke. Och det här är problemet.

Det verkar finnas något ruttet i väggarna i MUCF som inte går att rädda.

—  Rebecca Weidmo Uvell

Om jag kommer in i riksdagen tänker jag driva frågan att lägga ner hela myndigheten och omformulera uppdraget. Det verkar finnas något ruttet i väggarna i MUCF som inte går att rädda. Att bygga upp något nytt är enda sättet att komma till botten med fusket.

Vi behöver bygga in ett kontrollsystem och hur det ska göras har jag några förslag på.

  • Kräv att alla föreningar som söker bidrag ska ha en fungerande hemsida där det framgår vilka som jobbar där inklusive styrelse, med kontaktuppgifter.
  • Kräv att alla föreningar ska lägga upp all verksamhet på hemsidan och alla årsredovisningar så att skattebetalarna kan se vad de fått för pengarna.
  • Flagga individer så att inte samma person kan starta flera föreningar och få lön från samtliga.
  • Ta bort möjligheten att få bidrag för paraplyorganisationer helt. Detta får föreningarna betala själva.
  • Ge inte bidrag till lön för mer än 40 procent av en medianlön eftersom den innovationskraft Lena Nyberg lyfte fram kan blomma ut – och det bästa sättet är att uppmuntra folk att dra in sina egna intäkter. Varför ska en ordförande för en förening ha 56 000 i månaden i lön när hennes lön kommer från skatt?

Bara genom dessa fem enkla åtgärder kommer de som tänkt fuska inte bry sig om att ens söka. Det blir nämligen mycket mindre lukrativt, och betydligt svårare.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig