Debatt

Vänstern i Svenska kyrkan: Kyrkans diakonala arbete ska vara i fokus

KYRKOVALET. Vi vill att Svenska kyrkan ska kämpa för jämställdhet, fred och hållbarhet och medverka till att intensifiera arbetet för rättvisa och solidaritet mellan länder och kulturer, skriver Mona Olsson, ViSK.

Vänstern i Svenska kyrkan, ViSK, vill samla alla kristna med hjärtat till vänster. Vi är en partipolitiskt obunden organisation som under de kommande fyra åren i lokala församlingar, stiftsfullmäktigen och kyrkomötet framför allt vill driva frågor kopplade till diakoni, miljö och fredsarbete.

Diakoni: Med rötterna i befrielseteologin, står vi alltid på de fattiggjordas sida. Därför är det diakonala arbetet i Svenska kyrkan mycket viktigt för oss. Kyrkopolitik, som all politik, handlar om hur man fördelar en budget och för oss är resurser till diakoniarbetet prioriterat.

Men ViSK ser också till helheten, alltså studerar vi arbetsvillkoren för våra diakoner och personal i övrigt. Genom att samtala med de anställdas fackliga organisationer skapar vi oss en bild av det som behöver förändras. I detta ingår också jämlikhet, jämställdhet och övriga rättighetsfrågor, som HBTQI-frågor. Vi vill se fler regnbågscertifierade enheter i Svenska kyrkan!

Vi ställer också frågan, precis som befrielseteologerna gjorde, varför är människorna fattiga?

—  Mona Olsson, ViSK

Att se helheten betyder också att vi vill verka politiskt diakonalt där vi inte bara konstaterar att det finns fattiggjorda människor i vårt land. Vi ställer också frågan, precis som befrielseteologerna gjorde, varför är människorna fattiga? Vilken obalans i samhället som gör de rika rikare och de fattiga fattigare måste vi bekämpa? Och hur medvetandegör vi människorna om det så att vi tillsammans kan nå en förändring?

Det förutsätter samverkan med många samhällsaktörer som vill förändra människors livsvillkor så att vi uppnår ett jämlikt samhälle och vi är övertygade om att flera nomineringsgrupper i Svenska kyrkan vill delta i det arbetet tillsammans med oss. Tro och politik hör ihop och den uppfattningen delar vi med många kristna.

Jesus har gett oss uppdraget att vara “ett ljus och ett salt i världen”. Det vill vi försöka uppfylla genom att arbeta på detta sätt.

Kulturdiakoni: Kulturen har alltid varit viktig i Svenska kyrkan. Teater, konst, musik, film, sång, litteratur och dans hjälper oss att tolka vår omvärld och våra egna liv. Där våra egna ord saknas kan kulturen fylla i och hjälpa oss att finna tröst, kraft till förnyelse och förändring samt återupprättelse.

Allt detta utgör en del av det vi kallar för kulturdiakoni. Att få vara medskapande och inte enbart konsumenter hjälper oss att bli hela människor. ViSK vill arbeta för att det synsättet ska spridas inom hela Svenska kyrkan.

Skogsbruk, miljö- och klimatfrågor: ViSK vill också att Svenska kyrkan intensifierar arbetet med ett skogsbruk som inkluderar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Våra skogar ska inte vara en vinstmaskin utan ska brukas enligt de certifieringsmodeller som stöder dessa hållbarhetsmål.

Miljö- och klimatfrågor måste ligga högt på dagordningen.

—  Mona Olsson, ViSK

Vi har självklart inget emot att överskottet från prästlönetillgångarna (jord, skog och kapital) delas ut till pastoraten, men det primära är hållbarheten. I de nordligaste stiften vill vi beakta ursprungsbefolkningens, samernas, rätt till sin mark.

Miljö- och klimatfrågor måste ligga högt på dagordningen och ViSK gläder sig åt biskoparnas klimatbrev samt den färdplan för klimatet som Kyrkostyrelsen har antagit. Det är en bra början, men arbetet måste ständigt fortgå och därför behöver vi fler enheter inom Svenska kyrkan som är miljödiplomerade. Dessa enheter blir bärare av det solida miljö- och klimatarbete som behöver genomsyra hela Svenska kyrkans verksamhet.

Fredsarbete: ViSK vill att Svenska kyrkan ska arbeta för fred och rättvisa i världen genom att säga ja till total nedrustning av kärnvapen och nej till svensk Natoanslutning samt stoppa svensk vapenexport. Svenska kyrkan har ett stort förtroendekapital att förvalta, både inom och utom Sveriges gränser, och bör därför medverka till att intensifiera arbetet för rättvisa och solidaritet mellan länder och kulturer.

I mässan delar vi bröd och vin i gemenskap med de närvarande vid nattvardsbordet, men också i gemenskap med de osynliga. Delandet blir till ett tecken för att brödet ska räcka till alla jordens invånare. ViSK vill därför verka för att stärka Svenska kyrkans arbete för en ny ekonomisk världsordning där de ekonomiska resurserna fördelas rättvist och på så sätt bidrar till en helad och försonad värld.

I Jesaja 58 läser vi om den fasta som Gud uppmanar oss till: “Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas.”

Det är att ta ansvar för vår nästa och gör att vi inte kan sitta stilla och tiga. ViSK hoppas på god uppslutning i kommande kyrkoval så att fler kan ta del i detta arbete.

Inför kyrkovalet i september 2021 ger Dagen möjlighet för alla rikstäckande nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet att presentera sitt program.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar