Debatt

Bara Guds ord och Anden ger sanna svar

Slutreplik. Skapelseberättelsen i Första Moseboken är den enda rimliga förklaringen. Skulle då inte vi som Guds barn bejaka och glädja oss över detta? skriver Ingvar Nilsson.

Vid genomläsningen av sammanlagt 30 debattörers inlägg ser jag en skarp skiljelinje mellan dem som håller Guds ord för den enda sanna och fullkomliga auktoriteten och dem som ser dem som något som man behöver komplettera med världsliga sekulära filosofier för att få det att gå ihop med sin egen världsbild.

Anpassning och sammanjämkning är de trender vi i dag ser på många håll i svensk kristenhet. Jag tror absolut inte på den vägen. Vi ser tydliga bevis på att det handlar om ett avfall från Guds heliga ord och ordningar som obönhörligt leder till det sluttande planet. Det är ytterst allvarligt. “Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig.” (Upp 3:16)

När jag tog del av repliken (7/5) från 18 professorer, teologer och forskare insåg jag ganska snart att det är just anpassning, och ibland ren okunskap, de ägnar sig åt när de påstår att man behöver hitta teologiska verktyg för att integrera evolutionen, som de håller för en sann vetenskap, in i en teologisk världsbild.

En sådan teologi underminerar inte bara den frälsningshistoriska grunden för vår tro utan förvränger vår gudsbild och människosyn och underminerar Bibelns trovärdighet. Den sätter människan över ordet i stället för tvärtom. När teologer och bibellärare predikar otro i stället för tro kan man inte bli annat än heligt upprörd.

De som borde vara föredömen i tro på och respekt för Guds ord urholkar det och omvandlar historiska händelser till poesi utan reellt innehåll. Hur påverkar det ungdomarna som lyssnar på längre sikt? “Om någon tar bort de ord som står i denna profetias bok, ska Gud ta från honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet i denna bok.” (Upp 22:19)

Det är en undervisning som bygger på att Guds ord är ofelbart och är den sanning, som vi med nödvändighet måste ge våra ungdomar så att vi överlämnar en tro som håller i mötet med vuxenvärldens alla falska tillrop.

Varför detta misstroende mot att Guds ord inte kan leda oss in i sanningen om Guds mångfaldiga verk? “Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet.” (2 Tim 3:16) Gud utandas bara sanning. Det handlar om att gå till ordet och låta det ensamt tala under bön och i den helige Andes kraft och reservationslöst följa det vart det än leder. Då uppenbarar Gud sin härlighet! Men för den som inte tror att ordet och Anden kan ge svaren undanhåller Han dem.

Det är inte ett dugg konstigt om ateister är angelägna om att hålla fast vid en evolutionär syn på skapelsen även om nya forskningsrön visar på dess stora brister. De har inget val. Gud finns ju inte. Men det som förvånar mig är att så många kristna gör det. Och inte nog med det – man vill inte ens att andra alternativ ska få diskuteras i våra kyrkor. Var någonstans ska våra ungdomar då kunna göra det? I skolan är det ju inte tillåtet.

Gud talade och det stod där, fullt färdigt. På sex 24-timmarsdagar, för cirka 6 000 år sedan.

—  Ingvar Nilsson

Därför är det problematiskt att de 18 skribenterna motsätter sig en allsidig dialog om biblisk skapelsesyn och ett kritiskt förhållningssätt till den sekulära berättelsen om vårt ursprung. Det avslöjar ett missförstånd eller missbruk av vetenskapen som begrepp. Att ha en positiv och bejakande hållning till vetenskap generellt är inte detsamma som att acceptera alla teorier och varje påstående som görs med vetenskapliga anspråk. God vetenskap utgår från att vår kunskap är bristfällig och all trovärdig vetenskap välkomnar kritisk granskning.

Ju längre vetenskapen når desto tydligare talar evidensen i dag för en intelligent konstruktör bakom allt. Då är skapelseberättelsen i Första Moseboken den enda rimliga förklaringen. Skulle då inte vi som Guds barn bejaka och glädja oss över detta? “Genom tron förstår vi att världen skapades genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.” (Hebr 11:3) Hur då? Jo, Gud talade och det stod där, fullt färdigt. På sex 24-timmarsdagar, för cirka 6 000 år sedan. Fantastiskt! Låter det för otroligt för att kunna vara sant? Då kanske du gjort Bibelns Gud långt mindre än Han faktiskt är! För barnens och ungdomarnas skull och inte minst för sanningens skull: Låt Guds ord få högsta företräde och ställ inga världsliga bristfälliga teorier bredvid Honom.

Fler artiklar för dig