Debatt

Centerpartiet: Vi vill se en grön folkkyrka

Vi är en stark röst för en nära kyrka som är engagerad, öppen och tillgänglig. Kyrkans huvuduppgift att förkunna Guds ord och evangeliet om Jesus och då måste man vara frimodig, skriver Margareta Andersson, Centerpartiet.

Centerpartiet som nomineringsgrupp i Svenska kyrkan arbetar med fem viktiga värdeord: Kyrkan ska vara öppen, grön, modig, nära och engagerande. Det här är ord som gör att man som väljare kan känna igen Centerpartiet och veta vad vi står för. Oavsett om vi arbetar för kyrkan, kommunen eller för hela landet ska våra idéer i grunden gå att känna igen. Våra kandidater är engagerade och intresserade av de frågor vi ska besluta om i kyrkliga sammanhang. Miljöfrågorna, att bevara och utveckla kulturarvet eller göra en budget som håller och att hålla kyrkoavgiften på rätt nivå hör till de ansvarsområden vi ska arbeta med. Samtidigt är kyrkans huvuduppgift att förkunna Guds ord och evangeliet om Jesus och då måste man vara frimodig.

En öppen folkkyrka ska vara tillgänglig för alla oavsett vem vi är, hur vi ser ut och om vi har någon form av funktionsvariationer. Alla människors lika rätt och värdighet ska vara grundläggande för kyrkan. Demokrati, öppenhet, delaktighet och tolerans ska ha ett verkligt innehåll i kyrkans sätt att arbeta. Under tidigare år har Centerpartiet varit pådrivande för att kvinnor ska kunna bli präster på samma villkor som män, att rösträttsåldern i kyrkovalet är 16 år och att alla par som önskar det ska kunna vigas i kyrkan.

Kyrkan ska vara öppen, grön, modig, nära och engagerande.

—  Margareta Andersson

Den gröna folkkyrkan tar ansvar för skapelsen och har målsättningen att vara klimatneutral till år 2030. Kyrkan ska också ta ansvar för det sociala och ekonomiska klimatet mellan människor så att alla får plats och ingen ställs utanför.

Act Svenska kyrkan är tro genom handling. Act arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och bärs av visionen om en växande folkrörelse. Globalt finns ett antal utsända medarbetare och samarbeten med lokala kyrkor och gräsrotsrörelser. På det sättet kan kyrkan också ta ansvar för att människor i andra delar av världen får möjlighet att leva ett värdigt liv utan hunger, arbetslöshet, sjukdom, våld och förtryck.

Den modiga folkkyrkan ska ge en tydlig röst för alla som inte själva kan tala för sig i den offentliga debatten. Kyrkan ska våga ta ställning för den som är liten eller har blivit förtryckt. Diakonin är ett sätt att i handling visa vad Jesus menar i sin förkunnelse. I dagens stressade samhälle som har blivit utsatt för stora påfrestningar av coronapandemin har kyrkan en stor uppgift. Hon ska bringa tröst och hopp till människor som blivit sjuka i covid-19 eller upplever isoleringen och den sociala distanseringen som deprimerande. Människor som har andra svårigheter ska också kunna få stöd i kyrkan.

Folkkyrkan ska vara nära alla människor i alla åldrar i hela landet. Det är i församlingarna som mötet sker mellan människor och mellan Gud och människor. Här ska dopen ske och barn och vuxna ska få undervisning om Bibelns berättelser och hur de kan tolkas i dagens samhälle. Kyrkan ska finnas nära i både glädje och sorg. Samtalsgrupper för dem som vill veta mer, sorgegrupper för dem som förlorat någon kär anhörig är viktiga i en levande församling. Alla körer för olika åldrar och för människor med olika musikalisk kompetens är en del av folkrörelsen och tillför både körsångarna och övriga i församlingen glädje i gudstjänsterna. Musik, konst och arkitektur hör till det kulturarv vi ska vårda i Svenska kyrkan.

Den engagerande folkkyrkan ska vara öppen för människor som vill göra en insats. Det finns många uppgifter som behöver utföras. Några kan koka kaffe, andra vara med i barngrupperna eller leda en samtalsgrupp, en del sjunger i kören eller hjälper till i gudstjänsten. Några kommer också att ha en kallelse att utbilda sig och tjäna församlingen inom alla de yrkesområden som finns inom kyrkans verksamhet. Kyrkan behöver ta vara på alla engagerade medlemmars tjänster.

Församlingsråden ska i demokratisk ordning besluta om verksamheter som behövs inom församlingens område. Här finns möjlighet till demokratisk skolning och att få börja ta ansvar i ett mindre sammanhang. Volontärer kommer i framtiden att bli viktigare för att bedriva verksamhet när pengarna inte kommer att räcka till allt vad vi vill ha av kyrkan. Tillsammans kan vi uträtta mycket till glädje för oss själva och våra medmänniskor.

Centerpartiet är en stark röst för en nära folkkyrka som är engagerad, öppen och tillgänglig. Som med mod står upp för värme, medmänsklighet och en grön omställning.

Inför kyrkovalet i september 2021 ger Dagen möjlighet för alla rikstäckande nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet att presentera sitt program.

Fler artiklar för dig