Debatt

Dödshjälp kan aldrig vara vårdens uppgift

Det går att lindra också det allra svåraste lidande under livets slutskede. I stället för att införa dödshjälp bör den palliativa vården byggas ut i hela landet, skriver Staffan Lundström, specialist inom palliativ vård.

Med regelbundenhet återkommer dödshjälpförespråkarnas rop på legalisering av dödshjälp, nu senast på DN Debatt 6/1 med en vädjan om tillsättande av en parlamentarisk utredning. Författarna lyfter som ett argument fram det växande antalet länder i Europa som valt att avkriminalisera dödshjälp.

Det kan aldrig vara vårdens uppgift att aktivt ta en människas liv. Varför ska Sverige följa en väg som så fundamentalt går emot den grundläggande läkaretiken? Men vad värre är, författarna talar om den goda palliativa vården vars verktygslåda stundom är tom och belyser detta utifrån dödsfall som inträffade för 35 år sedan!

God palliativ vård kan hjälpa alla i livets slutskede.

—  Staffan Lundström

Precis som i all annan vård har det även skett en utveckling av den palliativa vården under dessa 35 år och i dag finns kunskap kring hur man lindrar även det allra svåraste lidandet under livets slutskede. Problemet är att denna kunskap inte kommer alla till del eftersom den specialiserade palliativa vården inte är tillräckligt utbyggd i landet. Den palliativa vården är i dag ojämlik, något som tydligt belyses i Svenska palliativregistrets årsrapporter.

Du som bryr dig om och vill vara en röst för den lidande människan i livets slutskede – ropa inte efter parlamentariska utredningar kring dödshjälp utan använd din röst och din kraft till att påverka beslutsfattare så att den kunskap som i dag finns kring hur man kan lindra lidande kommer alla som behöver det till del. God palliativ vård kan hjälpa alla i livets slutskede – låt oss sprida kunskapen!

Fler artiklar för dig