Debatt

Sverige bromsade förslag mot global skatteflykt

Magdalena Andersson (S) viftade bort det faktum att Sverige agerade bromskloss när EU i förra veckan röstade om att strama åt reglerna för multinationella företags möjligheter till skatteflykt, något som drabbar utvecklingsländers ekonomi hårt, skriver Penny Davies, Diakonia.

EU-parlamentet i Strasbourg.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Varje år förlorar världens länder över 500 miljarder dollar på grund av multinationella företags skatteflykt. Utvecklingsländers skatteförluster uppskattas till 200 miljarder dollar, det är mer än det årliga biståndet. Skatteflykt är varken ekonomiskt sunt eller rättvist i en värld där behoven just nu är enorma i kölvattnet av pandemin. Besvikelsen var därför stor när EU i förra veckan misslyckades med att enas om en åtgärd som hade kunnat bli ett effektivt verktyg för att motverka global skatteflykt.

I fem års tid har EU:s medlemsländer debatterat ett förslag som skulle innebära att multinationella företag som är aktiva på den europeiska marknaden rapporterar vilka vinster de gör och vilka skatter de betalar i alla länder de har verksamhet i, det som kallas offentlig land-för-land-rapportering.

En sådan öppenhet skulle göra det möjligt för journalister, politiker och andra intresserade att se om företagen betalar sin beskärda del av skatten, och det skulle ge helt andra förutsättningar för att utkräva ansvar och motverka skattefiffel och korruption. För banker i EU infördes den sortens rapporteringsskyldighet redan 2015, med goda resultat.

Den svenska linjen har skilt sig från exempelvis den danska och finska, där båda länderna tydligt tagit ställning för ökad transparens.

—  Penny Davies, Diakonia

Det kan tyckas självklart att sådan information bör finnas tillgänglig. Men förslaget motarbetades länge av en rad länder, däribland Sverige tillsammans med en ohelig allians av notoriska skatteparadis som Cypern, Luxemburg och Malta. Det var därför en stor lättnad när förslaget i februari i år äntligen fick den kvalificerade majoritet bland medlemsländerna som behövdes för att gå vidare, trots fortsatt motstånd från Sverige.

Men förslaget var inte i hamn än. I de förhandlingar som följde mellan parlamentet, kommissionen och medlemsländerna stod mycket på spel. EU-parlamentet ansåg, precis som vi, att företagens rapporteringsskyldighet bör gälla för aktiviteter de bedriver i alla länder.


Men motståndet var för stort och resultatet blev att företagens rapporteringsskyldighet begränsades till att gälla aktiviteter inom EU och i några få skatteparadis. Det betyder att människor i alla andra länder, inklusive utvecklingsländer som drabbas hårt av skatteflykt, inte kommer att kunna se om multinationella företag betalar sin beskärda del av skatten.

Sverige har agerat bromskloss under hela processens gång och ifrågasatte den rättsliga grunden för förslaget. En processfråga användes som motargument av finansminister Magdalena Andersson, nämligen att förslaget handlade om skatter, inte rapportering, och att detta ska beslutas med enhällighet i EU. Den svenska linjen har skilt sig från exempelvis den danska och finska, där båda länderna tydligt tagit ställning för ökad transparens.

Förhandlingar i EU om skatteflykt

Insyn i företagens skattebetalningar är extra viktigt i länder som saknar effektiva skattesystem.

—  Penny Davies

För Diakonia är insyn en rättighetsfråga. Insyn i företagens skattebetalningar är extra viktigt i länder som saknar effektiva skattesystem, eller i länder med auktoritära ledare eller utbredd korruption. Men även stora investerare tog inför EU-förhandlingarna ställning för en global räckvidd på företagens rapportering. De vill kunna göra riskbedömningar av företag och för det krävs insyn.

Pandemin har gjort det smärtsamt tydligt att skattepengar behövs till sjukvård och annan välfärd. Trots att många är besvikna över EU och Sveriges agerande finns det hopp – i form av ett växande synsätt att skatteflykt och slutna skatteparadis är något som tillhör det förflutna. Vi jobbar vidare för att alla människor ska ha rätt till insyn i vad de stora företagen gör, för det påverkar oss alla.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig