Debatt

Frimodig kyrka: Vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd och bekänd i hela Sverige

Vägen framåt för kyrkan måste alltid handla om Jesus, inte om samhällstrender och partipolitiska ideologier. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en orädd och frimodig kyrka som kärleksfullt och djärvt talar om Jesus som Herre och frälsare, skriver Maria Andersson och Berth Löndahl.

Vår värld blir aldrig mer densamma. Våra liv har erbjudits en omvälvande förändring. Det gäller i dag men handlar om något större än en viruspandemi. Det har skett sedan vår tideräknings början, då Guds tid var inne att uppenbara sin härlighet för oss människor i sin son Jesus Kristus från Nasaret. Sedan dess har människor berörts och fått sina liv förändrade till glädje och hopp i mötet med Jesus Kristus.

Svenska kyrkan har vuxit fram genom dem som vittnat om Jesus i vårt land, vilket har bidragit till att bygga upp hela det svenska samhället. Om detta vill vi berätta.

I år är det kyrkoval i Svenska kyrkan – ett viktigt tillfälle att låta tron på Jesus Kristus bli central för den förändring som vi längtar efter. Därför arbetar vi i Frimodig kyrka för en levande kyrka med Jesus Kristus i centrum, en kyrka som vill göra Jesus Kristus känd, trodd och bekänd i hela Sverige; en kyrka som vågar vara frimodigt tydlig om kristen tro och öppen för varje sökande människa.

Vi vill ha en öppen kyrka, en synlig kyrka, en tydlig kyrka. För alla.

Men Svenska kyrkan har närmast blivit en försagd och tillbakadragen kyrka. Det finns en inre sekularisering och en allt snävare åsiktskorridor där alltför många inte får plats. Även om det finns en krismedvetenhet så tycks man sällan, varken lokalt eller nationellt, finna vägen framåt.

Frimodig kyrka menar att vägen framåt alltid måste handla om Jesus Kristus, inte om samhällstrender och partipolitiska ideologier. Kyrkan drivs inte av åsikter, den bärs av tro och bekännelse till Jesus Kristus som Herren, den bärs av nåd och sanning i hans namn.

Vi behöver stå med i den världsvida kyrkans gemenskap och lära oss av de kristna rörelser och kyrkor som växer.

—  Maria Andersson och Berth Löndahl, Frimodig kyrka

Kyrkan måste vara öppen, så öppen att ingen utesluts på grund av skillnader i teologi, tradition och politik eller språk, ålder och olika personliga utmaningar. Frimodig kyrka vill se fördjupat teologiskt samtal och själavårdande gemenskap för olika kristna traditioner och uttryckssätt, för nationella minoriteter och för dem som flyttar hit från andra länder, för unga och gamla.

Frimodig kyrka vill helt enkelt att Svenska kyrkan ska vara för alla, även för dem som kommer från olika fromhetstraditioner men kanske ses som konservativa i sin syn på äktenskap och ämbete. För att inte kyrkan ska avgränsas mot den levande fromhet som finns på många håll behöver vi också ämbetsbärare med mer traditionell teologi.

Vi behöver stå med i den världsvida kyrkans gemenskap och lära oss av de kristna rörelser och kyrkor som växer och leder människor till tro i dag, men också stödja dem som utsätts för förföljelse och kränkning.

Svenska kyrkan har unika förutsättningar att sprida den kristna tron i Sverige genom att hon finns över hela landet. För detta behöver de lokala församlingarnas identitet och självständighet stärkas. Det är viktigt att öppna för personligt och gemensamt engagemang, frivillighet och kreativitet och verka för ekumeniskt samarbete och goda kontakter med samhällets aktörer.

Den ökande centraliseringen, växande administrationen och tendensen till koncernkultur måste brytas för att ge tid och kraft till att fira gudstjänst, undervisa, utöva diakoni och mission så att människor ska komma till tro på Jesus Kristus och leva i tro, skapa och fördjupa kristen gemenskap.

Svenska kyrkans kris är inte en ekonomisk kris utan en troskris.

—  Maria Andersson och Berth Löndahl, Frimodig kyrka

Kyrkan behöver vara lokalt närvarande och bygga relationer så att människor upptäcker vad kyrkan tror och gör. Församlingarna behövs som ett trons hem, en gemenskap dit man söker sig. Kyrkan måste bokstavligen finnas mitt i byn, i staden och stadsdelen. Vår nationella organisation och våra stiftskanslier behöver ta initiativ för att sprida kunskap om och förmedla tro på Jesus Kristus.

Vi vill vara en stolt kyrka, en orädd kyrka, en frimodig kyrka – en kyrka som kärleksfullt och djärvt talar om Jesus som Herre och frälsare.

Den primära frågan är egentligen inte vilken kyrka vi vill ha utan vilken kyrka Jesus Kristus vill ha. För att upptäcka detta behöver vi be – för våra församlingar och kyrkoledare, för våra medlemmar och vårt land. Det gör skillnad om det är världen som präglar kyrkan eller kyrkan som präglar världen. Endast i tro på Jesus Kristus kan vi bli en kyrka som präglar världen med Guds evangelium till räddning från det onda, till ett liv som består.

Svenska kyrkan har blivit starkt partipolitiserad. Riksdagspartierna vill driva igenom sina egna ideologier i kyrkan. Det måste upphöra. Kyrkovalsdebatten får inte handla om maktkamp mellan partier som S och SD, inte om partiideologiska strider utan om mission och evangelisation i vår tid, om kyrkans tro och väsen. Om att varje människa behöver Gud mer än materiell trygghet.

Svenska kyrkans kris är inte en ekonomisk kris utan en troskris. Vi måste vi ge plats för trons gemenskap så att människor upprättas, på nytt finner Gud och varje människas okränkbara värde förmedlas till samhället. Så lever kyrkan i världen men inte av den.

Inför kyrkovalet i september 2021 ger Dagen möjlighet för alla rikstäckande nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet att presentera sitt program.

Fler artiklar för dig