Debatt

Här hittar du samtliga kyrkovalsdebatter

Alla nomineringsgruppers debattartiklar samlade på ett ställe

Elva nomineringsgrupper i kyrkomötet har under sommaren 2021 skrivit var sin debattartikel på Dagen debatt där de getts möjlighet att presentera och argumentera för sina viktigaste ståndpunkter.

Nu har vi samlat alla nomineringsgruppers debattartiklar på ett ställe, så att du som läsare enkelt kan sätta dig in i vad de olika nomineringsgrupperna står för och göra ett välavvägt och informerat val den 19 september i år.Fler artiklar för dig