Debatt

Himmel och jord: En partipolitiskt obunden röst för skogen, klimatet och människovärdet

Vi vill se hur förkunnelse och handling är i harmoni med det kristna kärleksbudskapet, vördnaden och ansvaret för Guds skapelse, skriver Marie Arnesdotter, Johan Wihlborg och Edvin Ljungberg.

Himmel och jord är en ny nomineringsgrupp som bildades våren 2021 för skogens, klimatets och människovärdets skull. Kandidater att rösta på i kyrkovalet för Himmel och jord finns i Luleås, Uppsalas, Strängnäs, Växjös, Göteborgs och Lunds stift.

Vi vill vara en röst för dig som vet hur mycket naturen betyder för oss människor och allt levande, både fysiskt för överlevnaden i våra olika livsmiljöer och som förmedlare av gudomlig visdom och närvaro.

Vi vill ingjuta hopp och framtidstro om en värld och en kyrka som tar ansvar för skapelsen.

—  Marie Arnesdotter, Johan Wihlborg och Edvin Ljungberg, Himmel och jord

Vi vill vara en röst för dig som värnar om skapelsen, och speciellt för dig som är ung och aldrig upplevt en värld där klimathoten inte varit överhängande. Vi vill ingjuta hopp och framtidstro om en värld och en kyrka som tar ansvar för skapelsen och allas vår gemensamma framtid.

Vi vill jobba för att kyrkan ska föregå med gott exempel och gå över till hyggesfria metoder för skogen, skydda biologisk mångfald, nyckelbiotoper, naturskogar och kontinuitetsskogar. Vi backar upp det miljö- och klimatarbete som redan nu görs och med ambitionen att hela tiden förbättra det på alla nivåer i Svenska kyrkans förvaltning och verksamhet.

Vår nomineringsgrupp är partipolitiskt obunden och bildades under rekordtid under våren 2021 av ett antal medlemmar i Svenska kyrkan med ett stort engagemang för skogen, klimatet och miljön som gemensam nämnare. Vi vill se hur förkunnelse och handling är i harmoni med det kristna kärleksbudskapet, vördnaden och ansvaret för Guds skapelse. Att vi människor är olika ser vi som berikande.

Vi värnar om urfolksrätten för samerna, övriga minoritetsgruppers samt hbtqi-personers rättigheter. Vi vill vara en röst för att alla människor ska känna sig välkomna och trygga i kyrkan.

Fler artiklar för dig