Debatt

“Vårt program berättar tydligt vad Posk vill verka för”

Replik. Posk tycker att kyrkans tro och liv ska formas utifrån kyrkans grund i evangeliet och trosbekännelsen, snarare än en sekulär ideologi, skriver Amanda Carlshamre och Lotta Jonsson, Posk.

Roger Persson Österman, kandidat till kyrkomötet för Socialdemokraterna, ställer i Dagen frågan vad svenskkyrklig teologi betyder. Svenskkyrklig teologi är de av Svenska kyrkan fastställda bekännelseskrifter hon har, kombinerat med hennes mångfald av liturgiska och diakonala uttryck.

Att Persson Österman som förtroendevald i Svenska kyrkan kallar begreppet för “fikonord” och undrar vad det innefattar kan, av den som vill, uppfattas som anmärkningsvärt.

För att förtydliga ytterligare tycker alltså Posk att kyrkans tro och liv ska formas utifrån kyrkans grund i evangeliet och trosbekännelsen, snarare än en sekulär ideologi som partigrupperingarna bygger på.

Till skillnad från S presenterar Posk fler än de tre gruppföreträdarna på sina valsidor, där alla kandidater har möjlighet att skapa sin egen kandidatpresentation. S samlar sitt arbete på Rosen (S interna webbsida) och arbetet sker i stängda kanaler – endast tre företrädare för gruppen presenteras offentligt.

“Köpa grisen i säcken-uttrycket” från S mot Posk börjar faktiskt bli lite uttjatat.

—  Amanda Carlshamre och Lotta Jonsson, Posk

Persson Österman pekar på Lotta Jonssons tomma kandidatpresentation. Att kandidatpresentationen på hemsidan är tom har inget med Lottas engagemang eller åsikter att göra och personangrepp är ingenting vi uppmuntrar.

När Socialdemokraterna presenterar dem som faktiskt kandiderar på listorna runt om i landet samtalar vi gärna om öppenhet. “Köpa grisen i säcken-uttrycket” från S mot Posk börjar faktiskt bli lite uttjatat. Om Persson Österman skulle bemöda sig att läsa Posks program skulle han tydligt se vad Posk vill verka för.

Persson Österman menar att Socialdemokraterna i Maria Magdalena församling är församlingsdemokratisk “i praktik och i hjärta” och det är både hedervärt och i sin ordning, men Posks debattartikel i Dagen 27/7 hade inte som syfte att ifrågasätta S i Maria Magdalena.

Den artikel Persson Österman refererar till bar syftet att beskriva Posk som nomineringsgrupp, och det är varken Persson Österman eller hans kyrkorådsordförandes engagemang som vi ifrågasätter. Vad vi ifrågasätter är att de representerar ett sekulärt parti med en sekulär ideologi som ställer upp i Svenska kyrkans kyrkoval.

Fler artiklar för dig