Debatt

Bön i Anden hjälper oss att segra över synden

Replik. Lösningen i striden mot synden är inte enbart att memorera Guds ord utan att låta sig uppfyllas av och ständigt be i Anden, skriver Jonatan Fransson.

Troende lägger sina händer på en man som ber.

Nima Motallebzadeh skriver på ett föredömligt sätt i Dagen 11/8 om syndens falska marknadsföring från begynnelsen och hur vi genom att memorera Guds löften övervinner den. Det är ett välbehövligt inlägg i dag när så mycket av synd relativiseras.

Ja, det är verkligen så, att enbart Guds Ord, vilket är inspirerat av Guds Ande, är det enda rättesnöre vi har i en snårig tid. Segern över synden kommer däremot inte enbart genom att vi riktar om vår uppmärksamhet mot Guds löften i Ordet. Seger över synden kommer alltid genom Anden. Han är den som verkar både genom Ordet, fastan och bönen, för att driva ut syndens gift och göra oss mer lika Kristus.

Vi som troende är helt beroende av Guds Ande för att leva ett liv som behagar Gud. Gud lovade genom profeten Joel att han skulle utgjuta sin Ande över allt kött, vilket senare skedde på pingstdagen.

När Jesus dog och uppstod blev vi försonade med Gud, men när Gud utgöt sin Ande fick vi kraft att bli Jesu vittnen, att bli lika honom. Den första församlingen var helt beroende av Andens kraft för att leva ut ett äkta kristet liv i kärlek, helgelse och seger över synd.

Paulus skriver i Romarbrevet 7–8 att det finns två lagar verksamma hos oss som tror: köttets och Andens lag. Den som lever efter köttet ska dö, men den som genom Anden dödar köttets gärningar ska leva. Anden hjälper oss i vår svaghet och ger kraft att leva ett osjälviskt kärleksfullt liv i seger över syndens köttsliga begär.

Kärlekens frukt från ett liv i Anden är vad Jesus söker hos de troende han kallar får då han dömer världen (Matt 25:31–46). Det är alltså en fråga om liv och död, att antingen följa Guds Ande eller leva ut ett köttsligt liv i synd.

Hur går det då till, att döda köttets gärningar genom Anden? Hur lever vi ett liv i Anden som leder till himlen?

Bönen i Anden [...] är alltså nyckeln till att bli uppbyggd i tro och vinna seger över synd.

—  Jonatan Fransson

Paulus skriver i Efersierbrevet 6 att vi befinner oss i en andlig strid där vi genom ständig bön i Anden ikläder oss Guds vapenrustning så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp genom hans ondskans andemakter. Enligt en direktöversättning från grekiskan menar Paulus att iklädandet sker “genom ständig bön och åkallan under alla tillfällen bedjande i Anden” (Ef 6:18).

Bönen i Anden aktiverar Guds vapenrustning och ger oss styrka i den andliga kampen mot djävulen, syndens fader. Judas talar enligt en direktöversättning om samma sak: “men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro under det att ni ber i helig Ande” (Jud 1:20).

Bönen i Anden som ges de troende som gåva är alltså nyckeln till att bli uppbyggd i tro och vinna seger över synd.

Vi behöver alla Guds nåd och den verkar i oss genom Guds Ande. Paulus skriver i Tit 2:11–12 att Guds nåd fostrar oss till helgelse, vilket innebär att vi säger nej till synden. Denna nåd får utrymme i oss när vi att ständigt låter oss uppfyllas av helig Ande. Paulus skriver i Ef 5:18: “Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er i stället uppfyllas av Anden.”

Vi uppfylls av Anden när vi lever i ständig bön i Anden. Bibeln kallar denna bön för tungomål. I 1 Kor 14:18 skriver Paulus: “Jag tackar Gud för att jag talar tungomål mer än någon av er.” I samma kapitel skriver han att “den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande.”

Tungotalet är ett hemligt språk mellan dig och Gud. För Paulus var tungotalet en källa till kraft som han praktiserade mer än alla de andra, för han visste sitt beroende av Guds Ande för att göra Guds vilja och vinna seger över synden.

Bristen i våra kyrkor på bönen i Anden, tungotalet, beror på att det undervisas felaktigt och för lite.

—  Jonatan Fransson

Tungotalets gåva är till för alla troende och kommer genom andeuppfyllelsen främst under handpåläggning. Detta sker på samma sätt som när Paulus lade händerna på ett antal nya troende, vilka genast började tala i tungor när den helige Ande kom över dem (Apg 19:6).

Bristen i våra kyrkor på bönen i Anden, tungotalet, beror på att det undervisas felaktigt och för lite. Djävulen vill med sina listiga angrepp få oss att be mindre i tungor och helst gräva ner gåvan helt.

Lösningen i striden mot synden är inte enbart att memorera Guds Ord och på så vis rikta våra hjärtan mot Guds löften att få njuta av honom. Vi behöver bejaka och ge oss hän till Guds mästarplan, livet i den helige Ande, där vi genom tungotalet dricker av Anden och blir uppfyllda.

Du som därför har begravt din gåva eller glömt bort den, låt Guds nådegåva flamma upp igen.

Du som längtar efter den, Gud vill uppfylla dig och ge sin Ande till dig. Här finner du seger över synd och kraft till ett liv i Kristi kärlek.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig