30 november 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nomineringsgrupper borde fokusera på kärnuppdraget

Kyrkans ursprung är och borde vara “Guds folks gemenskap, Kristi kropp på jorden.” Det ska vara ledstjärnan för all verksamhet som bedrivs under rubriken “kyrka”, skriver Ingemar Arvidsson.

Svenska kyrkans pressbilder inför Kyrkovalet 2021.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

I många insändare inför kyrkovalet kan vi läsa vad de presumtiva nomineringsgrupperna som kandiderar till höstens kyrkoval vill satsa på. Man får anta att det som skrivs ger en bra bild av nomineringsgruppernas syn på vad de anser är viktigt för Svenska kyrkan att satsa på.

Någon grupp vill att kyrkan ska satsa på solceller för att visa sitt miljöengagemang. Ett annat vill att man röstar på dem därför att deras grupp kommer att ge personalen en god arbetsmiljö, goda löner, heltidsarbete och kompetensutveckling.

Vad är den ursprungliga definitionen av “kyrka”? Kyrkans ursprung är och borde vara “Guds folks gemenskap, Kristi kropp på jorden.” Det ska vara ledstjärnan för all verksamhet som bedrivs under rubriken “kyrka”.

Som man kan läsa i nomineringsgruppernas program tycks detta faktum förbigås av de flesta grupper. Kyrkan av i dag har i mångt och mycket blivit en stor institution som måste styras och regleras på många olika nivåer. Denna styrning av Svenska kyrkan är tämligen unik jämfört med alla andra kristna kyrkor i världen.

Om Svenska kyrkan ska fyllas med konserter, dans, bild och teater, inkomstbringande verksamheter samt ha djupare samarbete med religioner vars manifest rimmar illa med Bibelns budskap så har Svenska kyrkan tappat sitt berättigande.

Om Svenska kyrkan fortsätter på den inslagna vägen där alla tycks kunna göra vad som helst, leva hur som helst och där det dubbla kärleksbudet – älska Gud och din medmänniska – blir en liten snuttefilt, kommer medlemstappet att fortsätta. “Varför ska jag vara med i kyrkan? Jag gör så gott jag kan och Gud älskar ju mig ändå.”

Bibeln lär oss att vi alla är syndare men att Jesu död och uppståndelse, beviset på Guds oerhörda kärlek, är en realitet. Den kärleken, som vi kan ta till oss eller förkasta, ger oss grunden för ett helt och rikt liv. Att berätta om detta är kyrkans största och viktigaste uppgift.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar