Debatt

Jesus kan inte ha fel i fråga om bibelsyn

Att kristenheten är delad i så många frågor beror på bibelsynen. Men om Jesus trodde bokstavligt på Skriften kan hans efterföljare göra samma sak, skriver Bertil Swärd.

Att tro på Jesus måste väl också innebära att vi delar hans bibelsyn? Eftersom vår tro på Jesus är att han är Guds son, och som Guds son kan han inte ta fel.

Jag har gått igenom vartenda bibelcitat eller bibelhänvisning i Matteus, Markus, Lukas och Johannes där Jesus talar om Skriften, det vill säga vårt Gamla testamente, och inte en enda gång finns minsta tvivel hos Jesus om att allt i Skriften – så kallar Jesus sin bibel – är ingivet av Gud och att det inte finns något fel i den.

Detta märks om det så gäller skapelsen, eller att Gud i början skapat oss till man och kvinna (Matt 19:4), eller floden på Noas tid som översvämmade hela världen, eller att Lots hustru blev en saltstod, eller Jesajas profetior som Jesus började sin förkunnelse med (Luk 4:17).

Trots att Jesus inte hade tillgång till något original då, 700 år senare, trodde han ändå att Gud hade hållit sin hand även över avskrifterna, och han predikade från dem som om de var Guds Ord.

En stor del av dagens kristenhet har en annan bibelsyn än Jesus.

—  Bertil Swärd

Inte heller fanns något tvivel hos Jesus om att Davids psalmer var ingivna av den helige Ande eller om bibelordet i Psaltaren 118 om stenen som husbyggarna ratade (Mark 12:10, 36). Även då Jesus citerar ett något svårförstått ord i Psaltaren 82, så tillägger han “och skriften kan inte upphävas” (Joh 10:34–35).

Han trodde på Bibelns berättelser om Abraham, Isak och Jakob och menade att de var historiska personer som vi ska dela bord med i himlen. För att inte tala om det som Bibeln berättar om Moses: Jesus trodde bokstavligt på den berättelsen då han säger ”har ni då inte i Moseböckerna läst stället om törnbusken” (Mark 12:26).

Jesus trodde på berättelsen om när David och hans män blev hungriga och på vad som var skrivet om Salomo. Jesus tvivlade inte på att profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter eller på profeten Daniels framtidsförutsägelser (Matt 24:15) eller på berättelsen om Sodom (Matt 11:23–24).

Om Jesus trodde så bokstavligt på Skriften, varför skulle då inte vi som hans efterföljare tro som han? Guds son kan väl inte ta fel?

Orsaken till att våra dagars kristenhet är så delad och kommer fram till så olika slutsatser i många av livets viktiga frågor kan inte vara annat än olika bibelsyn. En stor del av dagens kristenhet har en annan bibelsyn än Jesus – därav denna röra av olika uppfattningar.

Vi kanske inte förstår allt i Bibeln men som Jesu efterföljare måste vi ha samma bibelsyn som Jesus.

—  Bertil Swärd

Det är som när saddukeerna kom till Jesus och ville påstå att det inte fanns någon uppståndelse från de döda. Då sa Jesus att det berodde på att de inte kunde sin bibel. “Ni tänker fel, därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt” (Matt 22:29). Han sa också till dem: “Ni tar grundligt miste” (Mark 12:27).

Det är detta som gör att dagens kristenhet är så delad i många av livets viktiga frågor. Man kan inte sin bibel! Man tror inte på vad Jesus sagt, även om man påstår sig tro på Jesus. Vi kanske inte förstår allt i Bibeln men som Jesu efterföljare måste vi ha samma bibelsyn som Jesus. Ty med Jesus kom det sanna ljuset in i världen (Joh 1:9).

Fler artiklar för dig