20 oktober 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pingst: Ogiltigförklara utvisningarna som skett till Afghanistan

Utvisningarna som skett till Afghanistan bör ogiltigförklaras och berörda personer beviljas asyl utan att behöva ta sig till Sverige, skriver Mark Beckenham, Ulrica Heidari och Bengt Sjöberg.

Utvisa inte våra syskon till Afghanistan, skriver de tre debattörerna.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Vi är många i kyrkorna i Sverige som dagligen följer händelseutvecklingen i Afghanistan. Vi ser med stor oro på det försämrade säkerhetsläget och talibanernas framfart. Många är vi som väntar spänt på Migrationsverkets nya rättsliga bedömning avseende säkerhetsläget i Afghanistan.

Men vad är det egentligen som gäller, och vad väntar vi på?

Talibanerna har härjat i landet under lång tid, även innan det fullständiga maktövertagandet. Urskillningslöst våld har drabbat civilsamhället och tusentals liv har gått till spillo.

Redan 2006 beslutade UD att avråda från alla resor till Afghanistan. För alla som inte härstammar från Afghanistan vill säga. Utvisningar av afghaner har under alla år kunnat verkställas till det land som svenskar avråds från att resa till.

Nyligen höll Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius en pressträff på Migrationsverkets Facebooksida för att berätta hur verket ser på den nya situationen i Afghanistan. Vi som mött hundratals afghaner och förstått deras välgrundade fruktan för förföljelse i hemlandet, trodde att även Migrationsverket skulle inse att det nu är dags att ge afghanerna uppehållstillstånd.

Vi menar att de ska erkännas som flyktingar i juridisk mening och beviljas flyktingstatus. Det är ett betydligt starkare skydd än alternativt skyddsbehövande. Därmed får de ett uppehållstillstånd som gäller i tre år.

Europaparlamentet uppmanade nyligen alla 27 medlemsländer att revidera alla afghanska beslut och se till att ingen asylsökande tvingas återvända till Afghanistan.

—  Mark Beckenham, Ulrica Heidari och Bengt Sjöberg

Carl Bexelius uttalande under pressträffen om att verket väntar på att talibanerna “ska skapa struktur” i landet har mötts av förvåning och oro bland människor som är engagerade för afghanska konvertiter. Han sa också att det i Afghanistan nu inte fanns ett väpnat våld i samma utsträckning som tidigare, men betonade att det fortfarande är ett allvarligt läge.

Vi hörde ingenting om hur verket ser på flickor och kvinnors situation, hur han tror att den förväntade “strukturen” skapad av talibanerna ska behandla kristna, ateister, apostater och hbtq-personer.

Detta är oerhört tragiskt och upprörande.

Europaparlamentet uppmanade nyligen alla 27 medlemsländer att revidera alla afghanska beslut och se till att ingen asylsökande tvingas återvända till Afghanistan.

Vi måste ge de afghanska flyktingarna ro och trygghet att kunna bygga upp sina liv i vårt land. Det har under lång tid förts fram en ensidigt negativ bild av afghanerna. Det finns många skötsamma och fina ungdomar och barnfamiljer som levt flera år i ett vacuum på så sätt att de inte har kunnat utvisas med tvång, men de har inte fått möjlighet att arbeta och man har skurit ner deras blygsamma dagersättning. Barnen har tvingats byta skola både två och tre gånger genom de förflyttningar som skett.

Oron mal sönder familjerna och ungdomarna. Många drivs ut i sysslolöshet med risk för djupa depressioner och utnyttjas i svarta jobb. Konvertitutredningarna har visat på en rättsosäker asylprocess där asylskäl avvisats av handläggare som verkat instruerade att hålla nere andelen beviljade uppehållstillstånd.

Konvertitutredningarna har visat på regionala olikheter i bedömningarna och mängder av tvivelaktiga beslut har fattats där Migrationsverket underkänt våra kristna bröder och systrars genuina kristna tro.

Många ungdomar har flytt vidare ut i Europa från den svenska rättsosäkerheten. Frankrike har beviljat konvertiter och hbtq-personer tio års uppehållstillstånd med flyktingstatus.

Ingen insatt person bedömer att det oroliga läget i Afghanistan ska stabiliseras i närtid. Vi tycker att dessa utvisningar som skett ska ogiltigförklaras och berörda personer beviljas asyl utan att behöva ta sig till Sverige.

Det är förvånande tyst från svenska politiker och myndigheter, både om vad som sker i Afghanistan men framför allt om hur vi behandlar människor från Afghanistan här på hemmaplan.

Vi vill rikta en kraftig uppmaning till politiker och Migrationsverket att omedelbart ge de afghanska ärendena uppehållstillstånd. Det räcker nu! Tänk om och ge dem upprättelse.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar