Debatt

Anders Arborelius: Vårt stift är helt beroende av den ekumeniska vänskapen

Replik. Den ekumeniska vänskapen och ömsesidiga respekten i det stora uppdraget förenar oss på djupet, även om vi har olika traditioner och synsätt i vissa frågor, skriver Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift.

Söndagen den 10 oktober fick jag fira mässa med konfirmation för polska katolska missionens femtio ungdomar i Sankt Jakobs kyrka i Stockholm. Denna kyrka upplåts varje söndag för tre katolska mässor på polska. Som katolsk biskop känner jag djup tacksamhet mot Svenska kyrkan, som med stor gästfrihet på liknande sätt låter oss få använda ett hundratal kyrkor över hela landet för våra katolska gudstjänster.

Vårt stift är helt beroende av denna ekumeniska vänskap för att många av våra troende ska få möjlighet att delta i mässan.

Måndagen den 11 oktober var jag med på kyrkoledardagar på vår stiftsgård Marielund, där Sveriges kristna råd samlade företrädare för många kristna kyrkor i vårt land. Under detta möte talade vi med stor öppenhet om vår gemensamma strävan efter att sprida det glada budskapet i vår sekulära omgivning. Vi är alla djupt förenade i vår längtan efter att kunna nå fram med evangeliet till dem som inte fått möta Jesus Kristus.

Den ekumeniska vänskapen och ömsesidiga respekten i det stora uppdraget förenar oss på djupet, även om vi har olika traditioner och synsätt i vissa frågor.

Genom orättvisa anklagelser och misstänkliggörande av Svenska kyrkan och dess ärkebiskop Antje Jackelén vållar man skada och försöker så split i vårt ekumeniska samarbete.

—  Anders Arborelius

Samma dag publicerades i Dagen en debattartikel av Johan Appelberg, som tycks vilja driva in en kil i vår vänskap och ifrågasätta vårt ekumeniska samarbete. Genom orättvisa anklagelser och misstänkliggörande av Svenska kyrkan och dess ärkebiskop Antje Jackelén vållar man skada och försöker så split i vårt ekumeniska samarbete.

Den diskussion som just nu pågår inom den katolska gemenskapen om firandet av 1962 års mässa är en intern angelägenhet och får under inga omständigheter belasta vårt förhållande till Svenska kyrkan. Därför tar jag bestämt avstånd från innehållet i denna debattartikel, som inte kan tillåtas påverka den teologiska dialogen mellan våra kyrkor och vårt goda samarbete på många plan.

“Jag ber att de alla skall bli ett” (Joh 17:21).

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig