02 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Minska inte invandringen – öka integrationen!

Inom många områden saknas det arbetskraft, varför det är underligt att en del anser att lösningen är att minska invandringen. Lösningen torde i stället vara att satsa på integrationen, skriver Lars-Arne Sjöberg.

Ung mörkhyad man hjälper äldre vit kvinna att laga mat. Infälld bild på Lars-Arne Sjöberg.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Ibland förstår jag inte logiken i debatten. Lite tillspetsat kan man uttrycka detta: Hur kan man vilja stoppa eller begränsa invandringen kraftigt, men samtidigt ha en fungerande sjukvård?

Det finns de som kraftigt vill begränsa invandringen eftersom vi inte klarar integrationen i det svenska samhället. Detta kan man lösa på två sätt: Antingen stänga våra gränser eller ta krafttag för en förbättrad integration.

Vi vet att det redan är en arbetskraftsbrist inom många områden. Vi minns alla den gångna sommarens personalsituation där sjukhuspersonalen måste flytta delar av sin semesterledighet för att få vården att fungera. Att sjukvården är underbemannad beror på att det saknas kompetenta personer att rekrytera.

Efter att ha tvingats nyttja sjukvården under några veckor under förra sommaren är jag tacksam över alla duktiga läkare, sköterskor och annan vårdpersonal med svensk och utländsk bakgrund, som med stor yrkesskicklighet fanns där när jag behövde dem. Jag förstår nu varför en personalkategori har titeln undersköterskor: de har uppdraget att göra under.

När pandemin klingat av är det dags för oss alla att gå ur vår bekvämlighetsbubbla och välkomna våra nya svenskar.

—  Lars-Arne Sjöberg

Kom ihåg att var tredje läkare och var fjärde anställd inom sjukvården har utländsk bakgrund. Jag vågar inte tänka bort dessa vårdanställda som kommit hit till oss i Sverige – ofta efter en strapatsrik och farlig flykt över Medelhavet och genom Europa ända till oss svenskar. Det är endast en liten rännil i strömmen av flyktingar som kommer ända hit.

När vi kan konstatera att det saknas arbetskraft så är det underligt att en del anser att lösningen är att minska invandringen.

Lösningen torde väl i stället vara att satsa på integrationen. I så många andra sammanhang har det ideella föreningslivet varit en tillgång.

Den pågående pandemin har fått oss att stänga dörrarna om oss – och det med all rätt. Men när pandemin klingat av är det dags för oss alla att gå ur vår bekvämlighetsbubbla och välkomna våra nya svenskar.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt