04 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fler kyrkor borde utlysa klimatnödläge

Att utlysa klimatnödläge är inte så svårt. Men ord behöver följas av handling. Det är en omistlig del av evangeliets efterföljelse i dag, skriver Lasse Svensson, Karin Wiborn och Joakim Hagerius, Equmeniakyrkan.

Att utlysa klimatnödläge är inte så svårt. Men ord behöver följas av handling, skriver Lasse Svensson, Karin Wiborn och Joakim Hagerius, Equmeniakyrkan.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Equmeniakyrkan har utlyst klimatnödläge. Vi har gjort det tillsammans med Vatikanen, Kyrkornas världsråd, Förenta Nationerna, EU-parlamentet och många fler.

Det låter allvarligt och det är allvarligt. Jordens klimat förändras snabbt, havsnivåerna stiger och extremväder ökar visar den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC. Behovet av omställning blir allt mer kritiskt för varje dag.

Klimatförändringarna påverkar redan utsatta människors vardag och deras framtida levnadsvillkor mest. Klimatomställning är därför också en rättvisefråga. Den unga generationen pekar uppfordrande och med all rätt på de vuxnas ansvar.

Det är människor, särskilt i västvärlden, som har påverkat och påverkar balansen och som gör att jorden är på väg att överhettas.

—  Lasse Svensson, Joakim Hagerius och Karin Wiborn

Med klimatnödläge menas ett läge av förhöjd prioritet till den kris vi befinner oss i. Det är ett tydligt sätt att säga att vi måste mobilisera resurser och undanröja hinder för beslut som kan garantera en hållbar fortlevnad på planeten.

Drivna av Guds kärlek till allt skapat och som ett självklart uttryck för uppdraget att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad fördjupar vi arbetet i Equmeniakyrkan med att se över all verksamhet för att hitta vägar att minska klimatavtrycket.

Vi gör det för att värna vårt jordiska hem, ett hem som vi delar med alla människor, växtlighet och djur i en mångfald som nu hotas. När mångfalden hotas rubbas det ekologiska system, väven av liv som vi alla är en del av.

Det är människor, särskilt i västvärlden, som har påverkat och påverkar balansen och som gör att jorden är på väg att överhettas. Därför vilar ansvaret extra tungt på oss i vår del av världen att tänka och göra nytt för att stoppa en ohållbar exploatering av vårt gemensamma hem, skapelsen.

Med utlysning av klimatnödläge tar Equmeniakyrkan ett steg till i ett självrannsakande arbete: Vad mer kan vi som kyrka göra för att bidra till den nödvändiga omställningen för att bromsa utvecklingen?

Kristenheten är ett stort nätverk, lokalt, nationellt och internationellt och består av många enskilda människor och organisationer som kan stödja varandra och kroka arm med andra goda krafter för att bidra till goda livsvillkor, en helad värld och en försonad skapelse.

Det är nu utvecklingen ska vändas. Tiden för att påverka utvecklingen krymper snabbt.

Många av Equmeniakyrkans församlingar är del av det ekumeniska nätverket Grön kyrka. Där möts lokala församlingar som redan har tagit steg att ställa om för klimatets skull för att delge varandra erfarenheter. Grön kyrka är ett verktyg där vi gör verkstad av det utlysta klimatnödläget. Och det finns plats för fler församlingar att ansluta sig och bli en del av denna rörelse.

Att utlysa klimatnödläge är inte så svårt. Men ord behöver följas av handling, nya arbetssätt, resurser och en tid av omställning. Det är en omistlig del av evangeliets efterföljelse i dag. Därför uppmanar vi också fler kyrkor och samfund att utlysa nödläge och ta steg tillsammans. Det är nu utvecklingen ska vändas. Tiden för att påverka utvecklingen krymper snabbt.

I början av november möts världens ledare i Glasgow för överläggningar om klimatet. Den 1 november är utlyst en bön och fastedag. Låt oss då be tillsammans om modiga beslut i Glasgow och för oss alla om kraft att gå vägen. Låt oss be med heliga Birgitta: Visa oss Herre din väg och gör oss villiga att vandra den.

(Texten har uppdaterats.)

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt