Debatt

Socialtjänsten behöver fler familjehem - barn väntar på oss

Du och jag har ett ansvar. Barnen väntar på oss. Socialtjänsten behöver oss. Varför inte anmäla ditt intresse på kommunens hemsida nu, skriver Richard Svensson och Börje Dahlkvist.

En ny kartläggning gjord av TT lyfter fram det många inte visste: Små barn som inte kan göra sina röster hörda och som inte har någon vårdnadshavare blir placerade på institution. TT:s kartläggning visar att under de senaste åren har små barn, under tio år, placerats på institution vid 250 tillfällen.

Förklaringen som företrädare för kommunernas socialförvaltningar ger är att de inte klarar av sitt uppdrag att rekrytera familjehem. Socialtjänsten har egentligen som mål att sätta barnens bästa i centrum. Dessa barn har inte vårdnadshavare, familj eller ett hem som är deras trygga plats.

Marie Sallnäs som är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet säger i artikeln sig vara förvånad över att små barn i så stor utsträckning placeras på HVB-hem. “Tanken är ju inte att små barn ska vara på HVB. Det är väl belagt att det är en svårbemästrad miljö. Är det så att barnen är där en längre tid, då är det uppseendeväckande”, säger hon.

En annan person som möter barn i utsatthet är Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen. Hon är också överraskad och säger att hon inte visste att det förekom i någon utsträckning: “Jag blir förvånad och sorgsen av att höra det, ju yngre barnen är desto viktigare är det att ingå i ett litet och tryggt sammanhang.”

Båda dessa experter är överens om att familjehem är det bästa alternativet för dessa barn.

Familjehemmen behöver uppvärderas, och deras villkor bör genomlysas med syfte att förbättra förutsättningarna för de familjer som öppnat sina hem på detta sätt.

—  Richard Svensson och Börje Dahlkvist

I samtal med socialtjänsterna i landets kommuner får man nästan alltid höra att det är ett skriande behov av nya familjehem. Det behövs också jourhem och kontaktfamiljer.

Pingst församling och LP-verksamheten har tagit initiativ till att starta ett nätverk för familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Syftet är att ge stöd till de familjer som gått in i ett ofta krävande uppdrag. Vi jobbar också med att sprida kunskap om hur nya familjer kan öppna sina hem för barn, unga och även vuxna som behöver ett hem för en kortare eller längre tid.

Utifrån TT:s kartläggning finns några slutsatser att dra.

För det första: Kommunerna har ett stort ansvar. Kommunernas socialtjänst måste få mer resurser för att värva nya familjehem. Familjehemmen behöver uppvärderas, och deras villkor bör genomlysas med syfte att förbättra förutsättningarna för de familjer som öppnat sina hem på detta sätt.

För det andra: Du och jag har ett ansvar. Barnen väntar på oss. Socialtjänsten behöver oss. Varför inte anmäla ditt intresse på kommunens hemsida nu? En intresseanmälan ger möjligheter att räta ut frågetecken och få tid till eftertanke. Inget löfte är givet i och med att man anmäler sig vara intresserad. Ta steget för barnens bästa. Sverige behöver fler familjehem, och fler trygga vuxna som dessa barn kan ty sig till.

Fler artiklar för dig