01 december 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Folks illojalitet mot bibelordet kan få mig på fall

Belamrande trottoarpratare, elsparkcyklar och människor som tycks tycka att ledstråken är bekväma att stå på, gör vägarna svårframkomliga för oss med synnedsättning, skriver Linus Forsberg.

Funktionsnedsatte Linus Forsberg går längs ledstråk belamrade med trottoarpratare.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Ibland tänker jag på hur annorlunda samhället skulle vara om Bibeln hade varit mer normerande för hur vi människor agerar gentemot varandra. På många plan hade det säkerligen varit bättre.

Ett bibelord jag önskar att folk skulle följa mer noggrant är Tredje Mosebok 19:14, ni vet: “Du skall inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller; du skall frukta din Gud. Jag är Herren.” (Bibel 2000).

Jag, som är född med en grav synnedsättning, märker tyvärr ständigt avsaknaden av lojalitet mot detta bibelord – det är vardag att saker ställs i vägen.

Från min lägenhetsport och hela vägen in till city finns det ett väldigt bra ledstråk som jag ofta använder mig av när jag är ute och promenerar. De senaste veckorna hade dock min lokala Icabutik väldigt ofta placerat flera trottoarpratare på ledstråket, vilka jag även haft det mindre roliga nöjet att gå in i några gånger.

I gott sällskap med trottoarpratarna dyker det ständigt upp elsparkcyklar, vanliga cyklar och andra temporära hinder. Det har med andra ord varit såväl frustrerande som otryggt att vandra runt i en annars trygg miljö.

Min förhoppning är att du som läser detta kanske har fått en ökad förståelse för ledstråken och drar ditt strå till stacken för att inte blockera dem.

—  Linus Forsberg

Innan jag fortsätter borde jag nog ta tillfället i akt att kort förklara vad ledstråk är. Det är de taktila “vägarna”, vanligtvis räfflade plattor i marken, som återfinns utomhus (ibland även inomhus, exempelvis på centralstationer) och som just har som syfte att personer med synnedsättning ska kunna följa dem med sin vita käpp för att kunna navigera sig fram på ett något smidigare och tryggare sätt.

Om dessa ska fungera förutsätter det dock att de inte blockeras. Problemet är just att ledstråken väldigt ofta blockeras av föremål eller för all del av människor som tycks tycka att de är bekväma att stå på.

Detta görs, hur frustrerande det än är för mig som ständigt krockar in i dessa eller tvingas väja undan, så klart inte av illvilja utan handlar om okunskap kring vad ledstråken faktiskt är och vilken betydelse de har.

Jag vet att vissa aldrig reflekterat över ledstråken, andra tror att det är en del av stadsarkitekturen, någon har kanske en tredje teori. Om fler visste och förstod vad de egentligen är till för tror jag problemet skulle minska rejält, eller jag vet snarare att det skulle göra det.

Jag hörde nämligen till slut av mig till mitt lokala Ica som direkt tog till sig av kritiken, bad om ursäkt och lovade att det inte skulle hända igen – sedan dess har de inte ställt något på ledstråken.

Ännu finns det mycket som blockerar ledstråken, men min förhoppning är att du som läser detta kanske har fått en ökad förståelse för ledstråken och liksom min Icabutik drar ditt strå till stacken för att inte blockera ledstråken utan låta dem vara det de ska – en trygg väg att följa för personer med synnedsättning. Ingen kan göra allt, alla kan vi göra något.

Jag hoppas att detta blir dagen då fler läser Tredje Mosebok 19:14 och väljer att följa uppmaningen i den versen. Det är min övertygelse att det i längden blir trevligare för alla då.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt