Debatt

Kyrkomötets beslut får Svenska kyrkan att framstå som antisemitisk

Det är till stor förtvivlan och bedrövelse för många av oss som dagligen arbetar i kyrkans församlingar att kyrkomötet, vars beslut helt saknar församlingsförankring, skapar en bild av Svenska kyrkan som Israelfientlig, skriver Patrik Pettersson.

Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, beslutade nyligen att bifalla ett tilläggsyrkande utifrån motion 2021:27 som skrevs av Anna-Karin Hammar (S), Robert Krantz (S), Daniel Tisell (C) och Lisa Tegby (Posk). Motionen och beslutet pekar de facto ut Israel som en apartheidstat. Det är ett för Svenska kyrkan skamligt beslut som bör och ska motarbetas närhelst det manifesteras i någon form av verksamhet, yttrande eller vidare beslut.

En liten grupp socialdemokrater, centerpartister och representanter för Posk drev fram ett beslut genom vilket Svenska kyrkans nationella nivå har tillskrivits ett mandat att i internationella sammanhang (i Kyrkornas världsråd och i Lutherska världsförbundet till exempel) arbeta för agendan att staten Israel tillämpar apartheid.

Motionen och beslutet är ett övertydligt exempel på partipolitiseringen av nationell nivå i Svenska kyrkan. Med hjälp av 127 ledamöter som avskyr Israel mer än de bryr sig om sin egen kyrka har Socialdemokraterna, Centern och Posk gjort Svenska kyrkan till ett utrikespolitiskt verktyg för att bedriva antisemitiskt anstruken Israelfientlig propaganda.

Det är mycket besvärande att en stor del av kyrkomötets ledamöter är fientligt inställda till Israel. Det är oacceptabelt att företrädare för politiska partier har gjort antisemitiska tankemodeller till en del av vad Svenska kyrkan sägs stå för.

Beslutet faller utanför ramen för vad Svenska kyrkan är och för vad Svenska kyrkan ska ägna sig åt som kristen kyrka.

—  Patrik Pettersson

Beslutet innebär två omedelbara och för Svenska kyrkan förödande konsekvenser: Svenska kyrkans trovärdighet som partner i den judisk-kristna religionsdialogen i Sverige raseras och Svenska kyrkans möjligheter att agera i internationella sammanhang för judisk-kristen religionsdialog och fred omintetgörs.

Beslutet skadar även förtroendet för Svenska kyrkan lokalt och inverkar mycket negativt på kyrkans församlingsarbete. Det är till stor förtvivlan och bedrövelse för många av oss som dagligen arbetar i kyrkans församlingar att kyrkomötet, vars beslut helt saknar församlingsförankring, skapar en bild av Svenska kyrkan som antisemitisk och fientlig mot Israel.

Beslutet faller utanför ramen för vad Svenska kyrkan är och för vad Svenska kyrkan ska ägna sig åt som kristen kyrka. Det är ett teologiskt och pastoralt orättfärdigt politiskt beslut som Svenska kyrkan inte har något mandat att fatta.

Kyrkostyrelsens ordförande, ärkebiskop Antje Jackelén, bör skyndsamt tillförsäkra Svenska kyrkans medlemmar och församlingar samt svenska och internationella israeliska och judiska organisationer att beslutet som utgår från motion 2021:27 aldrig kommer att omsättas i praktisk handling eller leda till ytterligare åtgärder, vare sig i Svenska kyrkans interna arbete eller i de internationella organ där Svenska kyrkan finns representerad.

Beslutet måste upphävas i sin helhet snarast möjligt. I annat fall riskerar Svenska kyrkan att dras ner i en etisk och moralisk avgrund från vilken det svårligen finns någon återvändo.

Svenska kyrkans medlemmar och församlingar behöver hjälpas åt och tydliggöra att kyrkomötets beslut inte är representativt för Svenska kyrkan. Tillsammans med Sveriges alla kristna behöver vi göra våra röster hörda till förmån för ett vänskapligt förhållande mellan Sveriges kristna kyrkor och nationen Israel.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar