Debatt

Vaccinationsbevis tveksamt förslag även utanför kyrkan

Slutreplik. När man kräver att medborgare ska redovisa sin identitet och medicinska uppgifter gör man en allvarlig inskränkning i deras grundläggande rättigheter, skriver Jacob Rudenstrand.

Slutreplik. När man kräver att medborgare ska redovisa sin identitet och medicinska uppgifter gör man en allvarlig inskränkning i deras grundläggande rättigheter, skriver Jacob Rudenstrand.

Det är lätt att sympatisera med Barbro Daelander (Dagen 24/11), Annica Bergman (Dagen 25/11) och andra som välkomnar vaccinationsbevis i kyrkor och andra religiösa sammanhang. Att inte behöva utsättas för risken att bli smittad av någon ovaccinerad väcker givetvis förståelse.

Jag instämmer med Bergman i förhoppningen om att vi alla gör vad som krävs för att minimera antalet människor som insjuknar. Flera av de förslag på lösningar som hon nämner är goda och något som många församlingar redan har ägnat sig åt under det gångna året.

Som Bergman skriver vill ingen församling bidra till ökad samhällssmitta. Detta kan illustreras av att vi i dag är över 80 procent av befolkningen som har vaccinerat oss. Och förhoppningsvis blir vi fler då syftet med vaccinationsprogrammet är att skydda människor från allvarlig sjukdom och död, inte minst de äldre som Daelander nämner. Samtidigt vet vi att vaccinet dessvärre inte alltid hindrar smittan från att föras vidare.

Min invändning mot att införa vaccinationsbevis i kyrkor och andra religiösa sammanhang handlar dock om att när man kräver att medborgare ska redovisa sin identitet och medicinska uppgifter gör man en allvarlig inskränkning i deras grundläggande rättigheter.

Rent principiellt är det ett tveksamt förslag även utanför kyrkans värld. Och som DO har poängterat kan en arrangör som nekar en person som av religiösa skäl inte har vaccinerat sig men som ändå vill delta i ett evenemang som kräver vaccinationsbevis, riskera att fällas för diskriminering.

Vill vi som tillber honom som rörde vid och välkomnade spetälska och andra sjuka sätta upp de gränserna?

—  Jacob Rudenstrand

Som jag skrev i min debattartikel 18/11 bör gudstjänstbesök inte kombineras med en individuell ID-kontroll, vilket kommer att vara fallet enligt Myndigheten för digital förvaltning, som är den myndighet som ansvarar för verifieringslösningar för att kontrollera vaccinationsbevis.

Att dela upp oss medborgare i två olika kategorier – vaccinerade och ovaccinerade - rimmar inte med grundlagens ord om att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Sedan min ursprungliga artikel har Folkhälsomyndigheten dock lyssnat in kyrkornas kritik mot förslaget om vaccinationsbevis och preciserat vad som gäller för exempelvis gudstjänster med mer än 100 personer. För de sammanhang som inte vill kräva medicinska intyg gäller att man ska se till att ett avstånd på minst en meter åt alla sidor hålls mellan varje sällskap. Ett sällskap får då inte vara större än 8 personer. Därtill ska det finnas anvisade platser i lokalen. För kyrkorna är detta det minst dåliga alternativet. Att medverkande vid gudstjänster inte räknas in i siffran 100 som är gränsen för restriktioner är dock en fördel.

Samtidigt skulle det i dessa kyrkor förmodligen finnas medlemmar som trots åtgärder känner en oro för att smittas. Den förra kulturministern Amanda Linds uttalande om att ingen ska avstå från ett evenemang av rädsla för att sitta bredvid ovaccinerade personer är i ljuset av detta fullt förståeligt.

Även om vi inte medvetet bör utsätta våra syskon i tron för smitta innebär livet i Jesu efterföljelse alltid moment av risker.

—  Jacob Rudenstrand

Sant är att i många församlingar är i stort sett alla medlemmar redan vaccinerade och många är på väg att få sin tredje dos. Det skulle definitivt underlätta för dessa kyrkor om man införde vaccinationspass då man slipper begränsa antalet regelbundna gudstjänstbesökare om lokalen är mindre.

Alla som brukar gå i kyrkan skulle få plats och om man har begränsade resurser slipper man hålla flera gudstjänster på en söndag. Samtidigt stänger man ute alla dem som av någon anledning inte vaccinerat sig från att fira gudstjänst i den kyrkan.

Vill vi som tillber honom som rörde vid och välkomnade spetälska och andra sjuka sätta upp de gränserna? Även om vi inte medvetet bör utsätta våra syskon i tron för smitta innebär livet i Jesu efterföljelse alltid moment av risker. I jämförelse med kristna i länder som saknar vår grundläggande sjukvård har vi det ganska bra. Detta dock inte sagt för att förringa den rädsla många känner inför coronasmittan.

Oavsett hur vi som kristenhet väljer att hantera frågan om vaccinationsbevis kommer den grundläggande utmaningen att kvarstå. Att det skulle innebära stora inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter, som religionsfriheten, går inte att komma ifrån.

Historien rymmer tyvärr många exempel på stater som varit ovilliga att lämna ifrån sig befogenheter som den en gång har fått. Därför behöver vi ett bredare samtal om religionsfrihetens betydelse och dess utmaningar i denna fråga.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig