Debatt

34 kristna ledare: Stå upp för livet!

Vad händer på sikt med vården i ett samhälle som inte längre respekterar instinkten att den starkare parten ska skydda den svagare, skriver 34 kristna ledare inför Livets söndag den tredje advent.

Den tredje advent står vi upp för livet och firar Livets söndag. Vi vill visa vår tacksamhet och glädje inför livet och det okränkbara människovärde som vi alla fått.

Det finns politiska krafter som vill att tillgången till abort ska skrivas in i grundlagen. Vi anser i stället att det ofödda barnet är värt att skyddas i grundlagen, och att denna ståndpunkt stöds av naturrätten på vars grund de internationella rättighetsdokumenten vilar.

Barnkonventionen, som sedan 2020 är svensk lag, säger i inledningen att barnet på grund av sin omognad och sårbarhet har rätt till extra omvårdnad både före och efter födseln. Rätten till liv är också den mest grundläggande rättigheten i både Europakonventionen (som är svensk lag sedan 1995) och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Denna tillkom efter andra världskriget som ett svar på den dödsideologi som krävt miljontals civila människors liv.

Vi står upp för att livet börjar vid befruktningen och avslutas med den naturliga döden.

—  34 kristna ledare

En anonym barnmorska skriver i en debattartikel i Göteborgs-Posten den 25 oktober 2021 att hon grät när hon assisterat vid abort och såg den “lilla, lilla människan kastas bort”. Hur många fler barnmorskor gråter i det tysta över att tvingas delta i utsläckandet av små oskyldiga människoliv?

Vad händer på sikt med vården i ett samhälle som inte längre respekterar instinkten att den starkare parten ska skydda den svagare, utan i stället främjar synen att det är en rättighet och en jämställdhetsfråga att det ofödda barnet “kastas bort”?

Sverige stängde dörren för två kompetenta och medkännande barnmorskor från att jobba på förlossningsavdelningar på grund av deras samvetsbetänkligheter inför abort. Nu rapporteras om massuppsägningar bland barnmorskor på förlossningsavdelningarna. “Som man sår får man skörda inom svensk förlossningsvård”, skriver Olof Edsinger den 2 november i Världen idag. Det är inte långsökt att tänka sig att arbetssituationen blir hård i en miljö där det egna samvetet inte ges något utrymme.

Det är inte långsökt att tänka sig att arbetssituationen blir hård i en miljö där det egna samvetet inte ges något utrymme.

—  34 kristna ledare

De flesta är överens om devisen att ett samhälle kan bedömas på vilket sätt det tar hand om sina mest sårbara. Sjuka, funktionsnedsatta och äldre människor är sårbara grupper, vilka är måltavlor för dödshjälpsdebatten.

Dödshjälp marknadsförs som friheten att bestämma över sin egen död. Men självbestämmandet har enligt en nyligen publicerad artikel i Psychiatric Times visat sig vara en myt. Den patient som önskar avsluta sitt liv måste i praktiken underkasta sig en hel byråkratisk apparat där en rad andra aktörer har makten att avgöra huruvida kriterierna är uppfyllda eller inte.

Önskan att inte ligga andra till last, eller rädslan att inte få hjälp vid sin dödsbädd nämns också som faktorer vilka snarare undergräver än främjar självbestämmandet. Patienter behöver i svåra situationer i stället få luta sig mot en vårdapparat som bygger på den hippokratiska eden att “aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta”.

Vi står upp för att livet börjar vid befruktningen och avslutas med den naturliga döden. Vi står upp för att alla barn ska välkomnas till världen oavsett hälsotillstånd, att föräldrar och familjer i kris ska få det stöd de behöver, och att respekten för de äldre uppgraderas så att vården i livets slutskede ständigt utvecklas och förbättras.

Kardinal Anders Arborelius, OCD biskop i Stockholms katolska stift

Anders Gerdmar, rektor Skandinavisk teologisk högskola

Anna Sophia Bonde, präst i Svenska kyrkan och författare

Benedicta Lindberg, generalsekreterare Respekt

Berit Simonsson, Oasrörelsen

Daniel och Emelie Steen, pastorspar, Sion i Flen

David Byman, pastor Borås kristna center

David Ekerbring, pastor och föreståndare församlingen Agape, ordförande Trosrörelsen, ordförande Sverigebönen

Fredrik Arwehed, föreståndare Hedviglundskyrkan

Johanna Byman, ordförande Människovärde, ansvarig för jourlinjen Livlinan

John Derneborg, föreståndare och pastor Pingstkyrkan Vänersborg

Kari och Håkan Sunnliden

Krister Lilja, pastor Fyrens församling Båstad

Linda Bergling, pastor Arken och författare

Maria och Kim Sjögren, pastorer i One Heart Church

Martin Alexandersson, präst

Mats Selander, ordförande MRO – Människorätt för ofödda

Olof Edsinger, generalsekreterare Svenska evangeliska alliansen, ledarskribent Världen idag

Olof Rugarn, f.d. överläkare gynekologi/obstetrik

Peo och Eleinor Svensson, pastorer Guds Kraft, Sävsjö

Per Ewert, direktor Claphaminstitutet, ledarskribent Värden idag

Peter och Kerstin Larsson, Fyrens församling i Båstad

Samuel E Lilja, präst i Svenska kyrkan

Sofi Mattsson, rådgivare på Oplanerat gravid

Stefan Gustavsson, direktor Apologia och ledarskribent Världen idag

Stefan Swärd, fil.dr, pastor inom Evangeliska Frikyrkan

Thomas Idergard, jesuitpater, S:ta Eugenia katolska församling, Stockholm

Ulf Sundqvist, föreståndare och pastor Pingst Umeå

Åsa-Karin Brunninge, ordförande Livsval

Fler artiklar för dig