Debatt

Ansvarslöst och upprörande att somliga vägrar vaccin

Alla måste vara lojala och samarbeta för att rädda liv och skapa trygghet, skriver Stanley Sjöberg.

Vackra blommor, dödliga virus och växlande klimat är den verklighet som kännetecknar skapelsen. Det är i ett sådant perspektiv som frågor är berättigade om hur Gud kan vara hela skapelsens upphovsman. Bibeln hävdar att idel goda och fullkomliga gåvor ges av Gud som skapelsens Herre. Och ändå finns dödliga virus. Har Gud skapat allt?

Svaret ges i Bibeln som jag litar på som Guds ord. Romarbrevets åttonde kapitel beskriver hur Guds motsats är fientlig och är orsak till att hela skapelsen drabbas.

Löftet är att hela skapelsen, från minsta partiklar till stora vintergator, kommer att återskapas, förnyas till sin ursprungliga egenskap, liksom den kropp som Jesus hade och som sargades av korsets plåga. Det här är kristen övertygelse som ger oss mod och styrka!

Därför är det ansvarslöst och upprörande att somliga vägrar att vaccinera sig och därmed orsakar onödig sjukdom, smitta och kostnader.

Jag var med när sirenerna ljöd och bombplanen närmade sig i Finland under andra världskriget, då fick inte någon ha ficklampan påslagen eller någon ens för några sekunder låta en tändsticka lysa upp. Alla måste vara lojala och samarbeta för att rädda liv och trygghet.

De som nu vägrar att vaccineras, avslöjar att de inte har den grundläggande trygghet som de annars menar sig ha som troende kristna.

Det är upprörande att det finns moralister utan ansvar som utsätter sina medmänniskor för smittan. Antikrists märke blir något helt annat kopplat till trofasthet eller svek i relation till vår tro.

Till sist: Ingen behöver följa min tillsägelse. Gör som du vill, men var ärlig och konsekvent. Bli vaccinerad!

Artikeln bygger på två texter som tidigare publicerats på Facebook.

Fler artiklar för dig