Debatt

Låt inte julbudskapet drunkna i julegröten

Vi behöver påminna varandra om budskapet om kärlek till människan i tider när rädslan växer i samhället, skriver Magnus Jacobsson (KD).

Julen är på ett sätt kristendomens viktigaste högtid. Oaktat när på året Jesu födelse verkligen skedde så är julen den tid då vi firar och minns att Gud själv valt att stiga ner till jorden som människa, både för att genom sitt liv och offer visa på hur vi bör uppträda mot varandra och för att återskapa relationen mellan Gud och människa genom Jesu frivilliga offer på korsets trä.

Födelsen, vandringen och korset – allt pekar på hur mycket Gud älskar människan. Ibland försvinner detta budskap bland julfilmer, julklappar, julegröt och juleglögg.

Men budskapet om kärlek till människan är ett budskap som vi behöver påminna varandra om. Det är i kärleken som man kan förlåta varandra för olika former av oförrätter och det är i kärleken som vi människor hittar den gemenskap som gör att vi slipper vandra ensamma genom livet.

Tyvärr utmanas kärleken i dag av olika former av rädsla. Följer man mediabevakningen och ägnar man en del tid till att läsa på nätet så är det uppenbart att många är rädda för främlingen, kriminalitet, ekonomin, friheten, sjukdom, vaccin, miljön och framtiden.

Rädsla är tyvärr en rätt så naturlig reaktion om något förändras på ett sådant sätt att man känner att man inte kan påverka det, men även om det finns en naturlig förklaring till rädsla är inte rädslan i sig någon bra drivkraft till förändring.

Rädsla har aldrig gjort något gott, men kärlek och omsorg kan förändra även de svåraste av situationer.

—  Magnus Jacobsson

Människor som är fyllda av rädsla kommer inte att motverka det de är rädda för, tvärt om kommer de att förstärka och återskapa rädslan genom att på lika sätt bekräfta den bild de har.

Men när Jesus Kristus gick upp på korset så lovade han att även ta med sig vår rädsla och bära den tillsammans med alla andra bördor som vi människor har behov av att överlämna till Gud. I korset finns försoning mellan människa och Gud, mellan människa och människa samt mellan människa och den oro och rädsla som vi bär på.

Genom att lämna ifrån sig rädslan till Gud kan man se på de problem som faktiskt finns och försöka lösa dem utifrån en vilja att skapa det goda samhället. Bibeln säger att fullkomlig kärlek driver bort all rädsla.

För mig handlar julen inte bara om en personlig relation mellan mig och Gud. Julen handlar också om att vi ser varandra, ser den oro som många bär på och att vi tillsammans, utifrån omsorg om varandra, gör det vi kan för att världen ska bli en lite bättre plats att leva på. Rädsla har aldrig gjort något gott, men kärlek och omsorg kan förändra även de svåraste av situationer.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig