Debatt

Nu behöver vi be för vårt land

Med en balanserad hållning, som inte är alarmistisk men ändå realistisk, vill vi uppmana till uthållig förbön för Sverige, skriver Mats Gunnarsson och Krister Gunnarsson.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa och i vårt närområde har allvarligt försämrats under den senaste tiden. Vår regering och ledare i Europa talar om krigsrisk på sätt som vi inte är vana vid. Vår försvarsmakt har börjat omgruppera resurser, både materiella och personella, bland annat till Gotland.

Med en balanserad hållning, som inte är alarmistisk men ändå realistisk, uppmanar vi till intensifierad och uthållig förbön för Sverige.

  1. Låt oss inleda en bön för Sveriges nationella säkerhet, och för alla invånares beskydd och trygghet i vårt land. Låt oss be att inga intentioner att skada vår nationella integritet, det demokratiska samhällssystemet och infrastrukturen i vårt land har någon framgång.
  2. Låt oss be om ett andligt uppvaknande i en tid av ökat hot i omvärlden. Tiden är allvarlig och det bör prägla vår vardag, med ett större fokus på väsentlighet och ett medvetet avståndstagande från ytlighet och lättsinnighet. Om situationen eskalerar bör vi till alla människor sprida den tröst och trygghet som vår tro ger oss och uppmana alla att söka Gud.
  3. Låt oss be om visa beslut hos de ledare som gör vägval för sina nationer och folk. Vi får börja med vårt eget lands ledning, och även be för ledare i Kreml och Kiev liksom alla Europas huvudstäder.
Fler artiklar för dig