Debatt

KD: Klassa synagogor som skyddsobjekt

Den hotbild som finns mot judar i Sverige i dag måste tas på fullaste allvar. Att stå upp för judiskt liv i vårt land är ett medmänskligt ansvar som angår oss alla, skriver Ebba Busch och Mikael Oscarsson

"Det finns ingen anledning att slå sig till ro när läget är så pass allvarligt. Antisemitismen, i alla dess former, ska bekämpas med full kraft."

Förintelsens minnesdag är en påminnelse om ett av de mest ondskefulla brott mänskligheten har skådat. Den här dagen, den 27 januari 2022, uppmärksammar vi att 80 år har gått sedan märkesåret 1942. Det var då Förintelsen nådde sin kulmen och flest människor fick sätta livet till. Under andra världskriget mördades sex miljoner judar. I början av 1942 var ännu omkring 80 procent av dem kvar i livet men vid årets slut var den andelen så låg som 25 procent.

Därför är Förintelsens minnesdag så oerhört viktig, för att vi aldrig ska glömma dessa fasansfulla brott. Men dagen utgör också ett tillfälle för att reflektera över de bakslag och framsteg som i dag görs i kampen mot antisemitismen.

Att en svensk utrikesminister åter är välkommen till Israel efter sju år av diplomatisk iskyla är något vi kristdemokrater välkomnar. Det var verkligen på tiden. Sverige måste återupprätta goda relationer med Mellanösterns enda demokrati och vi gläds åt de framsteg som gjorts under året.

Det var också viktigt att regeringen i oktober 2021 stod värd för Malmö internationella forum för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Avspärrningar, drönare, helikoptrar och prickskyttar – polispådraget kring konferensen var det största som någonsin genomförts i Sydsverige.

Tyvärr var Malmöforum i mångt och mycket en bitter påminnelse om hur förfärlig situationen är för många av stadens judar, som inte öppet kan bära kippa eller davidsstjärna och som på andra sätt behöver dölja sin judiska identitet. Det gick till och med så långt att judisk litteratur på Malmö stadsarkiv täcktes över med en filt inför konferensen på grund av oro för skadegörelse.

Ett stopp för utländsk finansiering av moskéer och extremistiska politiska grupperingar och stiftelser är en nödvändighet för att bekämpa statssanktionerad antisemitism.

—  Ebba Busch och Mikael Oscarsson, KD

Alltför många vittnar om att det blivit svårare att öppet leva som jude i Sverige. Detta är oacceptabelt. Det finns ingen anledning att slå sig till ro när läget är så pass allvarligt. Antisemitismen, i alla dess former, ska bekämpas med full kraft.

Säkerhet är en av de viktigaste frågorna för judiskt liv i Sverige. För de judiska församlingarna är säkerhetsarbetet en stor ekonomisk börda. Att judiska skolor utsätts för vandalism och behöver tillhandahålla säkerhetsvakter för att skydda eleverna hör inte hemma i en demokrati.

Vi menar att judiska institutioner bör kunna klassas som skyddsobjekt. Detta innebär att staten tar fullt ansvar för säkerhetsarbetet, täcker alla kostnader för skyddsåtgärder och håller demonstrationer med antisemitiska förtecken borta från området. Detta är en mycket angelägen fråga. Statens viktigaste uppgift är till syvende och sist att skydda sina medborgare.

Tack vare Kristdemokraterna kommer stödet till trossamfundens säkerhet öka med 10 miljoner kronor per år från och med i år, för att alla ska kunna utöva sin tro utan att känna sig hotade. Denna åtgärd blir verklighet sedan oppositionens budget röstats igenom. Att möjliggöra för synagogor att klassas som skyddsobjekt är ett naturligt nästa steg.

Antisemitismen är väl rotad inom nazismen men den frodas även bland vänsterextremister och islamister. Ofta rör det sig om attityder som har sanktionerats av stater som människor har invandrat från. Samhällskunskap behöver ställas som krav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Alla nyanlända som kommer till Sverige måste genomgå samhällsorientering för att få bättre förståelse om sitt nya land. På samma sätt är ett stopp för utländsk finansiering av moskéer och extremistiska politiska grupperingar och stiftelser en nödvändighet för att bekämpa statssanktionerad antisemitism.

Den hotbild som finns mot judar i Sverige i dag måste tas på fullaste allvar. Vi kommer kräva ett bättre skydd för den judiska befolkningen och tuffare åtgärder mot antisemitismen tills den dag då alla judar i Sverige, utan undantag, kan utöva sin tro och sina traditioner i frihet och i trygghet. Att stå upp för judiskt liv i vårt land är ett medmänskligt ansvar som angår oss alla. Detta arbete går oförtröttligt vidare.

Judiskt liv ska värnas.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig