Debatt

Vi behöver mer, inte mindre, respekt för varandras samveten

Slutreplik. Kärlek, liv, samvete och respekt är ord som passar bra tillsammans. Vi har inte nog av detta utan för lite, skriver Eva-Maria Larsson.

BB Karolinska Solna, förlossningsrum.

Jag vill tacka Göran Hestner och Per Arvidsson som replikerade på min artikel om situationen inom förlossningsvården, “Betyder samvetsfrihet numera “frihet från samvete”?”. Artiklarna har hjälpt till att visa problemet med en förlossningsvård i kris. Det är lätt att det, som för några månader sedan beskrevs som kaosartat, faller i glömska eller kommer i skymundan på grund av alla nya skriande behov.

I vår alltmer hårdnande värld, där vi ser mycket våld och brist på respekt och samvete, ville jag föra fram vikten av dessa begrepp. Respekten för liv, och ett samvete som säger ifrån när den respekten ifrågasätts, är så viktig.

Då det gäller abort, som ibland framställs som endast ett piller bort, kan de flesta kvinnor intyga att kroppen reagerar helt naturligt på att det är ett liv, ett foster, som fördrivits. Det innebär en rejäl hormonomställning och i många fall att kvinnan ångrar det som då redan genomförts. Jag kan rekommendera att till exempel se SVT:s program Min sanning den 12/1, där KD-politikern Sara Skyttedal delar sin personliga berättelse.

Kunde inte dessa kvinnor ha fått hjälp och stöd tidigare inom förlossningsvården?

Barnmorskorna måste få känna att de inte bara springer för livet utan också att de verkar för det.

—  Eva-Maria Larsson

Kärlek, liv, samvete och respekt är ord som passar bra tillsammans. Vi har inte nog av detta utan för lite. Det gäller livet. Vi behöver därför respektera inte bara varandras åsikter utan också varandras samveten. Det har inte skett då det gäller barnmorskorna Linda Steen och Ellinor Grimmark. De har i massmedierna i stället blivit förföljda för sina åsikter, något ett land som talar om åsiktsfrihet borde skämmas över.

Jag tror att förlossningsvården behöver få ett lyft på många sätt. För att kvinnorna och de nyfödda barnen ska få en trygg start måste BB finnas inom räckhåll och ha tillräckligt många platser och barnmorskor. En god början kan påverka relationer och framtiden mer än vi anar. Och barnmorskorna måste få känna att de inte bara springer för livet utan också att de verkar för det.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig