Debatt

Vi i EFK vill bli mer evangelikala – och lämnar Sea

Sea har inte längre funktionen av att vara den samlande evangelikala rösten i Sverige. Det är en av anledningarna till att EFK nu väljer att sluta som nätverkspartner, skriver Linalie Newman, Ingemar Forss och Richard Hultmar från Evangeliska frikyrkan.

Vi i Evangeliska frikyrkan (EFK) har fyra begrepp som är bärande i vår Tro och självförståelse. Vi beskriver oss som en evangelikal, missionell, baptistisk och karismatisk rörelse. Över världen är det inte alltid självklart att förena dessa begrepp men vi känner oss stadigt rotade i alla fyra. EFK har i decennier på olika sätt engagerat sig internationellt och nationellt för att stärka den evangelikala identiteten.

Vi vill vara en tydlig, evangelikal röst i Sverige och världen. Trots att begreppet evangelikal ibland sammankopplas med en för oss problematisk ideologisk och politisk agenda, som inte kännetecknar den världsvida evangelikala rörelsen, valde vi som rörelse att behålla det när vi reviderade vårt Tro- och självförståelsedokument 2020.

Vi ansluter oss till huvudfåran av den evangelikala strömningen som de senaste århundraden kännetecknats av att tron inbjuder till lärjungaskap och till att leva ett missionellt liv i evangelisation och efterföljelse. Med begreppet evangelikal uttrycker vi också vår samhörighet med de historiska och internationella väckelserörelser vars teologiska profil fått ett nutida uttryck bland annat i Lausannedeklarationen.

Som församlings- och missionsrörelse samverkar vi med andra rörelser inom ett antal olika sammanhang. Ett av våra engagemang har varit i Svenska evangeliska alliansen (Sea) där EFK på senare tid varit nätverkspartner.

Bristen på inflytande är troligtvis en förklaring till att allt färre samfund samlas i Sea.

—  Linalie Newman, Ingemar Forss och Richard Hultmar, EFK

Vid det senaste styrelsemötet beslutade EFKs styrelse att EFK inte längre ska vara nätverkspartner i SEA. Betyder det att vi vill ta steg bort från vår evangelikala identitet? Nej, snarare tvärtom. Det finns två orsaker till att vi väljer att avsluta partnerskapet med Sea: deras nätverksmodell och vår övertygelse om att den evangelikala rösten i Sverige behöver vidgas.

Sea har en modell som bygger på personligt medlemskap och som samfund kan man endast vara nätverkspartner. Som nätverkspartner har man mycket svagt inflytande över vilka frågor som prioriteras eller vilka debatter Sea väljer att driva. Bristen på inflytande är troligtvis en förklaring till att allt färre samfund samlas i Sea.

Självklart kan och bör alla som vill i rörelsen bli personliga medlemmar i Sea, men Sea har inte längre funktionen av att vara den samlande evangelikala rösten i Sverige. Det är en av anledningarna till att EFK nu väljer att följa Pingströrelsens och Svenska alliansmissionens exempel och sluta som nätverkspartner för att i stället samarbeta på andra sätt.

Begreppet evangelikal rymmer alla de aspekter som vi nämnde i början, men i Sverige tenderar samtalet att bli alltför snävt. Vi tror att den evangelikala rösten i Sverige skulle må bra av en breddning. Vi ser att vi i EFK har en viktig roll i att lyfta det som präglar det större evangelikala samtalet i världen.

Vår vision är: Växande församlingar som förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen. Denna helhetssyn på evangeliet uttrycks tydligt i Lausannedeklarationen och i den världsvida evangelikala rörelsen. Från EFK har teologer som Bertil Ekström och Göran Janzon gett viktiga bidrag för att uttrycka och utveckla detta. I vårt internationella missionsarbete har vi arbetat utifrån denna helhetssyn på mission i många år och har fått nåden att se både förvandlade liv och förvandlade länder.

I ett samhälle som håller på att driva isär vill vi frimodigt bjuda in till en gemenskap där det är okej att vara annorlunda och där vi alla får börja följa Jesus där vi är.

—  Linalie Newman, Ingemar Forss och Richard Hultmar, EFK

Men vi vill se ännu mer. Det finns ett begrepp på spanska, misión integral, som beskriver att vi är kallade att gå med hela evangeliet till hela människan. Vår missionsideolog Daniel Råsberg översatte det till fullkornsmission och det ordet har talat till oss sedan dess. Hur ser fullkornsmission ut i Sverige i dag? Vad kan vi lära från vår internationella mission där det har varit tydligare?

Vi lever i den privilegierade delen av världen och här finns ett välfärdssystem som tillgodoser de flesta av våra fysiska behov. Ändå finns det alltför många som hamnar utanför och i skuggan. Ska vi vara trovärdiga som kyrka i dag måste vi ännu tydligare stå upp för dem i marginalen.

I ett samhälle som håller på att driva isär vill vi frimodigt bjuda in till en gemenskap där det är okej att vara annorlunda och där vi alla får börja följa Jesus där vi är. I ett samhälle där vi bygger våra egna varumärken vill vi bjuda in till ett livsförvandlande möte med Jesus där vi alla får vända om och i stället skriva Jesu namn över våra liv. I ett samhälle där vilsenheten är stor vill vi fortsätta söka svar på livets frågor i Guds ord.

Allt detta vill vi göra i ord, handling och Andens kraft. Så som det uttrycks i Rom 15:16–18: “Jag vågar inte tala om annat än det

som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna skall föras till lydnad, i ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft.”

Vi är en evangelikal, missionell, baptistisk och karismatisk rörelse och vi vill ännu tydligare presentera hela evangeliet för hela människan, både i Sverige och i världen.


Fler artiklar för dig