Debatt

”Lägg ner muslimska friskolor - de bidrar inte med något positivt”

Dessa skolor bidrar endast till att ytterligare förstärka segregation och utanförskap samtidigt som islamisterna ges redskap att ytterligare flytta fram sina positioner, skriver Richard Jomshof, SD.

Olika rapporter om missförhållanden på svenska skolor i allmänhet och på konfessionella friskolor i synnerhet har avlöst varandra genom åren. I vissa enskilda fall har missförhållanden uppmärksammats på kristna friskolor. Det är dock på de muslimska friskolorna som problematiken bevisligen har varit och är som störst.

Redan 2003 gjorde journalisten Evin Rubar ett uppmärksammat undersökande reportage kallat I skolans våld, där mycket grova missförhållanden på tio muslimska friskolor lades i dagen. Det framkom bland annat att skolor underlät att anmäla så pass grovt våld att det närmast kan jämföras med tortyr av skolbarn och att skolor underlät att rapportera om uppenbart tvångsgifte.

2017 avslöjade programmet Kalla Fakta att Al-Azharskolan i Vällingby delade upp flickor och pojkar på skolbussen. Det visade sig att flickorna tvingades använda de bakre dörrarna på skolbussen och sitta längst bak i bussen medan pojkarna använde de främre dörrarna och fick sitta längst fram. Även under skolans bönestunder delades eleverna upp efter kön, där flickorna fick sitta i ett rum och pojkarna i ett annat.

Ett år senare rapporterades det att ägarna till friskolekoncernen hade häktats misstänkta för ekonomisk brottslighet och penningtvätt.

De muslimska friskolorna har ingenting positivt att bidra med.

—  Richard Jomshof, SD

Vidare har vi de senaste åren tagit del av uppgifter som exempelvis gör gällande att beslöjade småflickor tvingas sitta bakom pojkarna längst bak i klassrummet (Växjö islamiska skola) och att flickor med menstruation varit ovälkomna till delar av undervisningen (Römosseskolorna i Göteborg).

Andra skolor har kritiserats för bristande trygghet och studiero samt en rad brister i undervisning och uppföljning (muslimska Jasminskolan i Norrköping), men också brister vad gäller utbildning, individuella utvecklingsplaner och särskilt stöd (Centralskolan Al-Huda i Stockholm).

En lång rad islamistkopplingar har dessutom avslöjats. 2018 avslöjade Svenska Dagbladet att Alsalamskolan i Örebro hade mottagit miljonbelopp av Saudiarabien. Pengarna hade inkommit via stiftelsen Al-Risalah som dessutom driver av Saudiarabien finansierade moskéer.

Hur många friskolor i Sverige som finansieras via utländska medel kan Skolinspektionen dock inte svara på. Detta eftersom de drivs som stiftelser, vilket gör det svårt att granska. Alsalamskolan har tidigare dessutom mottagit skarp kritik av Skolinspektionen, inte minst för sin könsdelade undervisning och oförmåga att följa kursplanerna.

2019 kunde vi läsa i Expressen att islamister kan kopplas till förskolor och familjedaghem runt om i Sverige. Enligt Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, handlar det om att man vill sluta sig gentemot det övriga samhället och att det “börjar med förskolor och går ända upp till gymnasiet”.

I slutet på maj månad 2020 rapporterade Säpo att flera individer med direkta kopplingar till så kallade “våldsbejakande extremistmiljöer” driver förskolor och skolor i Sverige. Det rör sig om ett tiotal skolor med kopplingar till vad man kallar våldsbejakande islamistisk extremism.

Johan Olsson, operativ chef hos Säpo, berättade i Sveriges radio att skolorna används för att sprida det han kallar ett “ideologiskt budskap”. Dessa islamister använder alltså det svenska skolsystemet till att nå ut och till att skapa förutsättningar för att radikalisera och rekrytera. Totalt berör det skolgången för hundratals barn och Säpo tror att det kan bidra till tillväxten i de så kallade extremistmiljöerna.

Nu senast har vi inte minst kunnat läsa om Römosseskolorna i Göteborg. Skolinspektionen meddelade i slutet på oktober i fjol att man avsåg att stänga skolorna. Detta efter bristande kontroll och tillsyn över verksamheten samt allvarlig ekonomisk misskötsamhet – man har bland annat använt sig av bluffakturor för att slussa vidare mångmiljonbelopp till islamister i Somalia. Det ska även ha förts över flera miljoner till ett företag som bland annat har kopplingar till en individ som enligt Säpo utgör ett hot mot rikets säkerhet.

Jag skrev inledningsvis att det även har förekommit missförhållanden på några enskilda kristna friskolor. Det är dock bevisligen ingenting jämfört med vad som uppenbarligen har förekommit och fortfarande förekommer på de muslimska friskolorna.

Jag är dock inte förvånad att det är så verkligheten ser ut. Islam bygger nämligen på en helt annan värdegrund än vad kristendomen gör. Skillnaden mellan islam och kristendom är lika stor som den mellan exempelvis liberalism och nationalsocialism.

De muslimska friskolorna har ingenting positivt att bidra med. De bidrar endast till att ytterligare förstärka segregation och utanförskap samtidigt som vi ger islamisterna redskapen att ytterligare flytta fram sina positioner. Genom att lägga ned dessa skolor ger vi i stället dessa barn en möjlighet att gå i vanliga skolor och förhoppningsvis en rimlig möjlighet att bli en integrerad del av det svenska samhället.

Fler artiklar för dig