Debatt

EFK: Beslutet att avsluta partnerskapet med Sea är klokt

Slutreplik. Sea har inte arbetat för den evangelikala helhetssynen som WEA och Lausanne starkt betonar, vilket gör att vi, precis som våra systersamfund Pingst och Allians, inte vill stå med som partner, skriver Linalie Newman, Ingemar Forss och Richard Hultmar från EFK.

Vi anser att styrelsens beslut om att avsluta partnerskapet med Sea är klokt och kommer förtydliga vad EFK vill, gör och är som evangelikal rörelse.

I en debattartikel undertecknad av 21 ledare och pastorer i EFK lyfter skribenterna en oro för att EFK genom detta beslut skulle tona ned sin evangelikala grund. Denna oro delar vi inte. Deras påstående om att det skulle finnas starka strömningar inom EFK som ifrågasätter den teologiska grunden om Bibeln som Guds ord och Jesus som enda vägen till Gud känner vi över huvud taget inte igen. Tvärtom är beslutet grundat i en övertygelse att det evangelikala behöver stärkas och breddas.

EFK är stadigt rotad i den världsvida evangelikala rörelsen. Vår tro och självförståelse är tydligt förankrad i Lausannedeklarationen och Kapstadenöverenskommelsen. EFK:s vision om “Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen” är direkt kopplad till den evangelikala rörelsens betoning av Guds ord, Jesus Kristus, omvändelse och en holistisk missionssyn där budskapet behöver förkunnas i ord och handling.

Sea bedriver ett viktigt påverkansarbete inom några områden, men vi ser inte längre att Sea är en samlad röst för den evangelikala kristenheten i Sverige. Under ett antal år har ett samtal pågått mellan bland annat oss och Sea angående både Seas modell och inriktning. Vi uppfattar att Sea mer vill vara en tankesmedja, med personliga medlemmar, än en allians som är starkt förankrad i samfunden.

Att vi slutar som nätverkspartner har alltså inget att göra med äktenskapssyn eller någon annan av deras kärnfrågor.

Vi uppfattar att Sea mer vill vara en tankesmedja, med personliga medlemmar, än en allians som är starkt förankrad i samfunden.

När vi samtidigt uppfattar att Sea inte har arbetat för den evangelikala helhetssynen som WEA och Lausanne starkt betonar gör det att vi, precis som våra systersamfund Pingst och Allians inte vill stå med som partner. Vi vill samtidigt uppmuntra dem som vill att bli enskilda medlemmar i Sea.

Vi håller med om artikelförfattarnas konstaterande att EFK behöver samverka med sammanhang som stärker vår evangelikala tro och hjälper oss i missionsuppdraget. I dag har EFK flera sådana långtgående samarbeten internationellt. I Sverige sker det på många sätt och vi utgår från att vi i framtiden också kommer samverka med Sea.

Vi önskar Guds välsignelse till Sea i deras arbete för Guds rike.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig