Debatt

Ge muslimska barn en rimlig möjlighet att integreras

Slutreplik. Genom att lägga ned muslimska friskolor ger vi barnen en möjlighet att gå i vanliga skolor och därmed också en rimlig möjlighet att bli en integrerad del av det svenska samhället, skriver Richard Jomshof, SD.

Sverige är i dag, som en direkt följd av årtionden av mångkulturalism och massinvandring, ett hårt, kallt och segregerat land. Sverige har gått från att vara ett av världens mest trygga och homogena länder till att bli raka motsatsen. En viktig förklaring till detta är den väldigt stora muslimska invandringen från Mellanöstern.

Årtionden av naiv och destruktiv invandringspolitik har påverkat Sverige negativt. Bland de människor som har kommit till Sverige finns individer som aldrig velat och vill inte vara en del av det svenska samhället. Man försöker leva vid sidan av samhället genom att kräva olika särlösningar och särrättigheter.

Det finns de som ser ner på vårt samhälle, vår kultur och vårt sätt att leva. Detta tillsammans med framväxten av en lång rad moskéer och muslimska friskolor – ibland finansierade av muslimska skurkstater – har skapat en allvarlig situation som på sikt hotar den svenska demokratin och alla de värden den bygger på.

Bo Nyberg pratar om religionsfrihet när han försvarar dessa friskolor (Dagen 21/2). Man har naturligtvis rätt att tro på vilken gud man vill, man har rätt att utöva sin religion utan att riskera förföljelse och så vidare.

Många verkar dock felaktigt tro att detta är detsamma som att man har rätt att göra precis vad som helst i religionsfrihetens namn. Men det har man inte. Religionsfriheten är dessutom endast en av många friheter, där jag menar att individens frihet samt försvaret av vårt demokratiska system är överordnat.

Muhammed predikade inte likt Jesus något kärleksbudskap och han var heller inte en man av fred.

—  Richard Jomshof, SD

Många verkar dessutom tro att religionsfriheten innebär att alla religioner är lika bra och att det därför inte går att värdera dem olika. Även om jag själv saknar gudstro, finns det mycket inom kristendomen som jag värderar högt. Det kristna arvet genomsyrar vår kultur och fungerar som sammanhållande kraft för det svenska folket.

När det gäller konst, litteratur, byggnadskonst och utbildningsväsende samt utvecklingen inom områden som sjukvård och jordbruk har vi kristendomen att tacka för mycket. Det finns många kristna värden vi ska vara stolta över.

Också tanken om att varje enskild individ har ett personligt ansvar för sina egna gärningar är grundläggande kristna värden som ligger till grund för vårt demokratiska tänkande, våra lagar och vårt rättsväsende. Allt detta har sitt ursprung i Jesu liv och gärning.

På samma sätt som att Jesu liv och gärning ligger till grund för kristendomen och den kristna civilisationen, ligger Muhammed till grund för islam och den muslimska.

Muhammed predikade inte likt Jesus något kärleksbudskap och han var heller inte en man av fred. Tvärt om. Muhammed var en militär ledare som spred sin lära genom anfalls- och utrotningskrig. Muhammed ägnade sig åt slavhandel, överföll karavaner där han stal det han behövde för att finansiera sin fortsatta krigföring och beordrade mord av politiska motståndare.

Med tanke på detta är det inte konstigt att det råder ett demokratiskt underskott i den muslimska världen, där kvinnor ses som mindre värda och där oliktänkande förföljs, fängslas och mördas. Det är länder som bygger på islam och på Muhammeds läror, liv och leverne.

Även muslimska friskolor tar sin utgångspunkt i dessa värden, också de friskolor som enligt Bo Nyberg är “välintegrerade och välfungerande”.

Sverige är ett land byggt på kristna värden, vilket vi ska vara väldigt glada för. Jag tänker göra allt som står i min demokratiska makt för att försvara dessa värden.

Bo Nyberg pratar om att ta tillbaka skolan, men för att det ska vara möjligt måste vi försvara vår demokrati mot de krafter som hotar den.

Än en gång: Genom att lägga ned dessa skolor ger vi barnen en möjlighet att gå i vanliga skolor och därmed också en rimlig möjlighet att bli en integrerad del av det svenska samhället.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig