Debatt

Nu krävs att Sverige vidtar snabba åtgärder för att förhindra hungersnöd

Ukraina har kallats “världens brödkorg” på grund av sin stora spannmålsproduktion. Nu är det dags att så för kommande skördar, men Rysslands aggressiva krig förhindrar det arbetet, skriver Anna Starbrink (L).

Rysslands invasion av Ukraina är en humanitär katastrof i sig själv. Men konflikten riskerar också leda till hungersnöd i många fattiga länder, då Ukraina och Ryssland tillsammans står för en betydande del av den globala handeln av basgrödor.

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO är läget det sämsta i världen sedan andra världskriget. Covidpandemin, ekonomisk recession och klimatförändringar har redan pressat produktionen och ytterligare bortfall i Ukraina och Ryssland gör läget mycket svårt. Uppemot 276 miljoner människor hotas nu av svält enligt FN.

Ukraina har kallats “världens brödkorg” på grund av sin stora produktion av spannmål. Mer än hälften av Ukrainas mark är odlingsbar och landet är känt för sin bördiga jord. Den största delen av Ukrainas livsmedelsexport går till Mellanöstern och Afrika, och vi ser redan nu kraftigt höjda priser på livsmedel i fattiga länder.

I Ukraina är det nu dags att så för kommande skördar. Men Rysslands aggressiva krig förhindrar det arbetet och vi riskerar en kraftigt minskad produktion i år. Närmare fyra miljoner ukrainare är på flykt. Den viktigaste åtgärden måste vara att förmå Ryssland att avsluta sin invasion och stötta Ukrainas återuppbyggnad och livsmedelsproduktion.

Sverige måste vidta omedelbara åtgärder för att försöka hindra att svältkatastrofer inträffar.

—  Anna Starbrink (L)

Men risken är att kriget i Ukraina fortsätter. Sverige måste vidta omedelbara åtgärder för att försöka hindra att svältkatastrofer inträffar.

  • Ta ett globalt initiativ för att förhindra hungersnöd. Samordna FN:s länder och FN-organ för att se till att det finns tillräckligt med mat och stöd i fattiga länder.
  • Hitta nya och fler livsmedelsleverantörer. Stimulera produktion av grödor som det råder störst brist på.
  • Använd EU:s gemensamma jordbrukspolitik för att stimulera ökad produktion av efterfrågade grödor.
  • Se till att biståndet används på bästa sätt och inled redan nu förberedelser för att förhindra hungersnöd.

Regeringen måste ta snabba initiativ för att förhindra den svält som hotar. Biståndsminister Matilda Ernkrans (S) har ett särskilt ansvar – liksom Moderaterna och Sverigedemokraterna som kraftigt vill minska det svenska biståndet. Det är nu dags att tänka om för att förhindra den största hungerkatastrofen sedan andra världskriget.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig