Debatt

Kyrkor behöver öppna sina lokaler för allmänheten

I dessa oroliga och svåra tider behöver de som har förmågan att planera och bjuda in till samling och gemenskap nu göra det, skriver Fredrik Fredriksson.

En öppen kyrkport.

De senaste veckorna har det i vår världsdel hörts hot om angrepp av främmande makt, och i Ukraina har det utbrutit krig med ångest, förtvivlan och ett oerhört stort lidande med många, många flyktingar som följd. Det är en fasansfull situation. Vi får lära av tidigare generationers erfarenheter hur de gjorde när nöd och orostider närmade sig och kom.

I vårt land har vi haft fred i cirka två hundra år. Sätter vi värde på det? Att få leva i fred och frihet under så lång tid är inte självklart. Det torde vara unikt i människans historia. Är vi medvetna om det?

Den enskilda människans personliga delaktighet i förändringar är viktig, både för oss själva och det gemensamma. Vi kan inte enbart förlita oss på att det offentliga och myndigheter ska göra allt, alltid, för oss. Vi har också ett personligt ansvar.

Någon kyrka på varje ort borde kunna hålla öppet varje kväll.

—  Fredrik Fredriksson

I våra kyrkor kan vi få bearbeta sorg, oro och rädsla. Församlingen är en plats där vi kan framföra och utgjuta vårt innersta av känslor och oro i stillhet, i bön samt tacksägelse inför och till Gud, Jesus Kristus, samt dela gemenskap med andra människor.

Vi kan söka tröst och hjälp, och ge tröst och hjälp. Det ökar livskvaliteten. Jag önskar att kyrkor och församlingshem nu öppnar upp sina lokaler för allmänheten så att vi kan söka oss dit.

Kyrkan är en viktig tillgång i samhället. Den visar sig ofta vara av stor betydelse vid exempelvis krissituationer och olyckor. Någon kyrka på varje ort borde kunna hålla öppet varje kväll. Eftersom kyrkans uppgift också är att möta de behov som uppkommer hos människor i oroliga och svåra tider borde engagerade och kunniga ledare, som har förmågan att planera och bjuda in till samling och gemenskap, nu göra det.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig