Debatt

KD:s svängning i abortfrågan är ett svek mot oss väljare

Ingen ska inbilla mig att alla KD:s ledamöter i ett huj ändrat uppfattning i frågan om hemaborter, skriver Börje Norlén.

Jag tar med höjda ögonbryn del av alla obegripliga turer inom politiken, ett valår som detta. Men på grund av lång tillvänjning under flera år av svek och grusade förhoppningar är jag tyvärr inte förvånad. Alla partier positionerar sig ängsligt efter hur den allmänna opinionsvinden blåser.

Jag förstår också varför jag själv med bibehållen självkänsla inte skulle kunna engagera mig politiskt. Det handlar nämligen om trovärdighet och självkänsla, och då är det KD, partiet jag länge röstat på och fortfarande är medlem i, jag främst tänker på. Med stor vånda har jag försökt överleva alla åsiktssvängningar som levererats med åtföljande krystade förklaringar och ansträngda leenden.

Onsdag 27 april röstade en enig riksdag för en utredning att undersöka förutsättningarna för att förenkla för hemaborter. Moderaterna hade väckt frågan och stöddes först av C och L. Sedan vände som i ett trollslag alla partier och röstade enigt för förslaget. Så också KD.

Några minuter innan omröstningen skulle äga rum bytte nämligen partistrategerna inom partiet av någon anledning fot och meddelade ledamöterna att nu var det “ja” som gällde. Detta trots att partiet i socialutskottet under Acko Ankarbergs (KD) ordförandeskap tidigare sagt nej.

För en övertygad kristen väljare är nuvarande enkelspåriga politik i viktiga etiska frågor ett nattsvart svek mot livets Herre.

—  Börje Norlén

Jag förstår inte hur en hel partigrupp i ett nafs bestämmer sig för att byta nej-knappen mot ja-knappen. Ingen ska inbilla mig att alla KD:s ledamöter i ett huj ändrat uppfattning i frågan. I en komplex och etiskt viktig fråga som denna borde varje enskild ledamot kunna befrias från partipiskan och ges möjlighet att för sin egen självaktnings och sitt samvetes skull följa sin inre röst.

Kära KD och enskilda riksdagsledamöter: Hur kan ni göra på detta viset? Det är ju ett svek mot oss som kryssade vissa kandidater för att vi i vår enfald trodde att de skulle stå upp för en hållning som KD vet att många av oss som röstat in dem vill ska uttryckas i debatten. Vi förväntade oss att de skulle vara våra representanter och visa civilkurage att nyansera och bredda debatten och inte bara falla till föga för den allmänna opinionens enkelriktning, uppbackad av ledande medier.

För en övertygad kristen väljare är nuvarande enkelspåriga politik i viktiga etiska frågor ett nattsvart svek mot livets Herre. Denna ständiga devalvering av människovärdet är ödesdiger. Ni som talar om dödshjälp till äldre som ett “sluttande plan” – vad är då detta?

KD får inte min röst i år. Hellre får regeringsalternativet svikta än att jag röstar mot min övertygelse. Jag tror inte det hjälper att be om en annan regering om inte en omvändelse drabbar vårt land och förvandlar det underifrån. Folket leds ju vilse om en liten minoritet skickliga lobbyister ska få sätta agendan. Nu måste även andra röster få göra sig hörda och det onämnbara erbjudas möjlighet att uttalas utifrån en övertygelse som inte låter sig avskräckas av en högljudd opinion.

När besvikna väljare väljer att lägga sin röst på ett parti med värderingar som bättre stämmer överens med de egna rycker genast nitiska partiföreträdare ut och talar om “bortkastade röster”. Låt mig då i ödmjukhet påminna om att under många, långa år sa företrädare för andra partier just detta, när kristna som ville se en förändring envisades med att rösta på KDS, trots att partiet stadigt fick endast cirka två procent och hamnade utanför riksdagsspärren.

Jag är övertygad om att vi är många med kristen grundsyn som önskar en breddning av den svenska åsiktskorridoren. Vi skulle vilja se fler folkvalda som inte lydigt underkastar sig den agenda som RFSU och liknande lobbygrupper står för, och som i sin förlängning underminerar synen på livet och människovärdet.

Om vi alla väckelsekristna verkligen stod eniga i att skapa förutsättningar för en revansch för människovärdet, så är fyra procent ingen omöjlighet för ett parti utanför riksdagen. Låt inte KD skrämmas med sitt snack om bortkastade röster, utan be dem återgå till rötterna i stället. Annars får vi ett alltmer cyniskt samhällsklimat som ingen i grunden vill ha. Det är helt förkastligt att kasta skulden på väljarna när det är deras betrodda företrädare som sviker!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig