Debatt

Karin Johannesson har en unik förmåga att möta människors andliga längtan

Biskop Karin är strategisk, visionär och orädd och möter samtidsfrågor och kyrkans alltmer förändrade situation med nyfikenhet och framtidstro, skriver Erik Berggren.

Karin Johannesson.

Biskop Karin har många kompetenser som skulle göra henne till en bra ärkebiskop. Hon har vetenskaplig stringens, personlig ödmjukhet och fromhet. Hon har en unik förmåga att möta människors andliga längtan med kyrkans samlade källor. Hon är en duktig predikant och teolog som bland annat skrivit böcker och artiklar om andlig längtan, återhämtning och träning.

En viktig aspekt är att Karin Johannesson använder luthersk teologi som botemedel mot kyrkans inre sekularisering och förstelning. Hon är dessutom den enda i nuvarande biskopskollegium som är docent, därtill inom ämnet religionsfilosofi, något som gör att hon har en stor förmåga att analysera och kunna ge relevanta perspektiv.

Förväntningar finns att den blivande ärkebiskopen, som ledare för en av världens stora evangelisk-lutherska folkkyrkor, arbetar med ekumeniska och interreligiösa frågor.

Biskop Karin Johannesson har stor ekumenisk öppenhet, skapar offentliga ekumeniska samtal med kardinal Anders Arborelius, deltar i Focolares ekumeniska biskopsmöten, är kännare av receptiv ekumenik och samtalar gärna under visitationer med företrädare från EFK, Pingst- och Equmeniakyrkan. Hon deltar dessutom i Sveriges interreligiösa råd.

Hon kan naturligt tala tro och kyrka med både kyrkogårdsarbetare och forskare så att alla förstår.

—  Erik Berggren

Biskop Karin använder sig flitigt av medier. Hon har till exempel gjort undervisande filmserier i sociala medier som På kammarn – andlig återhämtning, After ski med filosofi samt flera digitala reträtter på temat Andlig boning åt Gud tillsammans med kardinal Anders Arborelius. Många inom Uppsala stift kan också berätta att hon naturligt kan tala tro och kyrka med både kyrkogårdsarbetare och forskare så att alla förstår.

Biskop Karin är strategisk, visionär och orädd och möter samtidsfrågor och kyrkans alltmer förändrade situation med nyfikenhet och framtidstro. Sedan några år är hon Vasaloppsveteran vilket kräver att man har genomfört minst 30 Vasalopp eller Öppet spår. Bedriften att vara veteran som aktiv motionär visar att hon besitter stor uthållighet och hög arbetskapacitet.

Under perioden 13-17/5 kommer Dagen publicera en debattartikel om dagen där en av de fem ärkebiskopskandidaterna lyfts fram.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig