Debatt

Mikael Mogren lyfter fram Kristus i hoppingivande predikningar

Biskop Mikael är ingen helikopterförälder; han erbjuder stöd men visar förtroende för att varje medarbetare följer sin kallelse, skriver Maja Inde.

Jag har mött biskop Mikael Mogren främst som kyrkoherde; en ledare som kom in i en församling härjad av stridigheter som slutat med utköp och sjukdom. Han hade förmågan att läka ett arbetslag, ett kyrkoråd, en församling med ett öde som många församlingar delar: ett med svårläkta sår.

Biskop Mikael är en herde som i orostider började med bön, mötte människor och lät varje person utföra uppgifter självständigt. Mikael Mogren är ingen helikopterförälder; han erbjuder stöd men visar förtroende för att varje medarbetare följer sin kallelse.

Mikael Mogren prästvigdes år 1996 i Strängnäs stift. Han har en gedigen akademisk bakgrund med teologistudier i Uppsala, Tübingen och Harvard. Han disputerade vid Uppsala universitet år 2004 och har undervisat vid såväl Uppsala universitet som vid Fakulteten för protestantisk teologi i Paris.

Mikael Mogren har även en bebyggelseantikvarisk utbildning. Han är väl förtrogen med att navigera korridorerna på kyrkokansliet i Uppsala och förhandlingarna i kyrkomötet.

I en miljö som Utlandskyrkan, där närmaste kollega finns i ett annat land, ställs stora krav på lojalitet gentemot hemmakyrkan. Svenska kyrkan är inte särskilt homogen och i en utlandsförsamling möts många fromhetstraditioner vid samma altare.

Som före detta anställd i Utlandskyrkan uppskattar jag kanske mest av allt Mikaels ekumeniska sinnelag: Han är lyhörd och lärande som gäst, generös och tydlig som värd. I vår kyrka behöver vi ledas i att vara både värdar och gäster. I den världsvida kyrkan behövs vår kyrkas röst och jag har förtroende för att biskop Mikael kommer fortsätta höja rösten för dessa våra minsta.

Detta är min erfarenhet och varför jag skulle vilja se denna ekumeniskt och diakonalt bevandrade person som ärkebiskop. Mikael Mogren har förstås många fler gåvor, och på Västerås stifts hemsida kan vi läsa: “Biskop Mikael har några olika hjärtefrågor han gärna lyfter fram: Kyrkans roll i det nya och förändrade Sverige, barn och unga, kyrkans kulturmiljöer och kristet självförtroende.”

Med Mikaels lugna röst, bördig från ett småbruk i Närke, förs Kristus fram i hoppingivande predikningar, i de många skrifter han författat och genom den påtagliga närvaro man känner i varje personligt möte.

Under perioden 13-17/5 kommer Dagen publicera en debattartikel om dagen där en av de fem ärkebiskopskandidaterna lyfts fram.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar