Debatt

Dags att granska partiet Nyans

Det är viktigt att granska vilka bakomliggande värderingar som styr viljan att bilda det nya partiet. Demokratiska förespeglingar behöver inte alltid vara liktydigt med ett genuint demokratiskt sinnelag, skriver Kjell O Lejon.

I demokratiskt styrda stater står det var och en fritt att starta ett parti. Om ett parti bildas för att några önskar påverka den politiska processen i en viss riktning, och saken dessutom får nationell uppmärksamhet, är det naturligtvis viktigt att granska vilka bakomliggande värderingar som styr viljan att bilda det nya partiet och vilken ideologisk grund detta parti bygger på – uttalat eller outtalat. Inte minst blir det viktigt när man ser initialt ledande företrädares kopplingar till personer eller grupper som har antidemokratiska influenser och anspråk.

Även demokratiska processer som leder till beslut utifrån “sociologisk lag” (50-procentprincipen) kan ibland leda till problematiska konsekvenser. Därför bör även dessa processer och beslut granskas kritiskt, exempelvis utifrån naturrättsliga principer – det vill säga mer fundamentala principer som de människovärdeprinciper som utvecklats i den judeo-kristna kultursfären och som fått genomslag i olika typer av internationella deklarationer.

Om inte, kan demokratiska förutsättningar missbrukas på bekostnad av djupliggande demokratiska principer och människovärde. Men det kan även ske på bekostnad av ett värdefullt kulturellt arv av värderingar som skapat vårt tillitssamhälle och som inte endast talar om rättigheter utan även om skyldigheter och ansvar, för det gemensamma bästa.

Partiet Nyans är ett nytt parti på den svenska scenen. Partiet anger på sin hemsida att det “inte [är] som andra partier”. Partiledaren Mikail Yüksel anser att det behövs “ett nytänkande parti som prioriterar medmänniskans framtid över ideologi och partipolitik”.

Det är inte orimligt att anta att det bakom detta finns antisemitiska influenser.

—  Kjell O Lejon

Man vill bland annat “förbättra mångfalden inom poliskåren och Säkerhetspolisen” (!), att svenska muslimer “skall åtnjuta samma fri- och rättigheter som andra svenska medborgare” (!) i stället för det som nu möter dem: “absurda förslag såsom att kriminalisera muslimskt praktiserande och kultur såsom att förbjuda slöja i skolan. Det är en skrämmande utveckling som omedelbart bör stoppas.”

Jag väljer att inte kommentera detta, eller andra noterbara saker, utan endast att tydliggöra partiets syn gällande den enda demokratin i Mellanöstern, Israel.

Här skriver man: “Partiet Nyans vill att Sverige ska verka aktivt för att införa sanktioner mot Israel inom bland annat FN och EU.” Vidare: “Partiet Nyans tar inte ställning för det palestinska politiska styret. Partiet Nyans tar ställning för det palestinska folket,” och tillägger att man inte erkänner Jerusalem som Israels huvudstad.

Partiet vill även “utreda möjligheten att villkora att all import och export av varor och tjänster endast får ske mot uppfyllande av internationell lag som motvikt. Detta innebär att all typ av handel stoppas till dess att den illegala ockupationen av palestinskt territorium upphör, bosättare dras tillbaka och apartheidsystemet stoppas.”

Språket röjer en tydlig och högst onyanserad antiisraelisk hållning. Det är inte orimligt att anta att det bakom detta finns antisemitiska influenser, trots att man vid sidan om “islamofobi” även lägger till texter om “antisemitism” och “kristofobi” med mera.

Partiet Nyans skriver alltså att de inte tar ställning för det palestinska styret, men man tar heller inte avstånd ifrån detta korrumperade, odemokratiska och till delar till och med terroristledda styre. Man skriver om “apartheidsystem” trots att Israel inte tillämpar ett sådant system, men förbigår att detsamma är en de facto-situation inom palestinska områden. Sanktioner ska ensidigt drabba Israel.

Samtidigt kan vi exempelvis se i The Economist demokratiindex att Israel hamnar på plats 23 (mellan Frankrike och Spanien, 22:a resp. 24:e plats) av 163 bedömda länder (2021) när det gällde en granskning av “valprocess och pluralism, regeringssätt, politisk medverkan, demokratisk politisk kultur och civil frihet.”

Omkringliggande muslimskt dominerande länder hamnar mycket långt ner bland de rankade länderna. Palestinska Fatahledare i Jenin och Nablus hyllade nyligen den palestinier som genomförde en terrorattack i Israel, i vilken fem oskyldiga dog, som “heroisk martyr”. Vilka bör egentligen bojkottas?

Mycket annat kan sägas, men poängen är att Nyans har tydliga ideologiska anslag och dessa har bland annat påtagliga inslag av det vi oftast förknippar med antisemitism. Kanske fanns det en rimlig anledning till att deras partiledare uteslöts ur Centerpartiet? Hur var det egentligen med kopplingarna till den högerextrema gruppen Grå vargarna i Turkiet?

Det onyanserade partiet Nyans måste på ett nyanserat och kritiskt sätt granskas utifrån såväl politisk som ideologisk synvinkel i vårt arbete för det gemensamma bästa – oavsett om det kommer att representeras i fullmäktigeförsamlingar eller kommer över riksdagsspärren i höstens val eller ej. Demokratiska förespeglingar behöver inte alltid vara liktydigt med ett genuint demokratiskt sinnelag. Vi vet nu, efter händelserna under påsken, att partiet även vill begränsa yttrandefriheten.

Fler artiklar för dig