Debatt

Kyrkor bör inte bidra till att avskaffa kontanterna

Vill man att ett totalt kontrollsamhälle ska breda ut sig är en väg naturligtvis att bidra till att avskaffa kontanthanteringen, skriver Evert Englund.

Kontanter.

Vid offertal i många av våra frikyrkor har alternativet att ge sin gåva till församlingens verksamhet med kontanta medel nästan helt försvunnit. Man skulle kunna tro att kontanters vara eller ickevara är en ickefråga - som om det närmast är självklart att alla vill eller kan ge sin gåva digitalt. Så är det dock inte.

Enligt lagen om Sveriges riksbank (1988:1385 kapitel 5 § 1) är sedlar och mynt legitima betalningsmedel. I förarbetena klargörs att var och en är skyldig att ta emot mynt och sedlar som betalning.

Alla former av medel gör nytta i våra församlingar. Vill man att ett totalt kontrollsamhälle ska breda ut sig är en väg naturligtvis att bidra till att avskaffa kontanthanteringen. Men att kyrkorna ska bidra till denna utveckling vore olyckligt. Dessutom är den ökade risken för cyberattacker, och de konsekvenser en sådan skulle få för vårt betalsystem, skäl nog att värna våra kontanter.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig