Debatt

Ofrånkomligt att Kyrkan kommer prioritera digitala betaltjänster

Replik. Utvecklingen vi ser är att färre och färre offrar eller betalar med kontanta medel, samtidigt som banker tar hutlöst betalt för att ta emot kontanter, skriver Carl-Johan Holmberg.

"Det ska finnas en möjlighet för den som vill offra med kontanta medel."

Det är lätt att hålla med Evert Englund (Dagen 19/5) om att alla former av medel gör nytta i våra församlingar. Det gäller såväl insamlade medel i form av pengar som volontära insatser.

Problemet med kontanthantering är att den utvecklingen vi ser är att färre och färre offrar eller betalar med kontanta medel, samtidigt som banker i allt högre grad avvecklar sin kontanthantering. Det leder till allt högre kostnader för oss som kyrka att hantera kontanter på löpande basis. Dessutom är det inte rätt användning av resurser att låta anställda eller frivilliga åka omkring på stan med stora mängder kontanter för att lämna till en bank som tar hutlöst betalt för att ta emot kontanter.

Det ska finnas en möjlighet för den som vill offra med kontanta medel.

—  Carl-Johan Holmberg

Som församling finns ju dessutom en önskan om ett kontinuerligt offrande, vilket bidrar till ekonomisk stabilitet och möjlighet att planera sin verksamhet. När jag växte upp skedde detta oftast genom ett månadsoffer där prydligt vikta sedlar placerades i ett vitt kuvert som sedan högtidligt lades i kollektboxen. Nu görs detta genom autogiro eller månatliga banköverföringar. Detta på samma sätt som var och en får sin lön, sitt studiebidrag eller pension.

Jag tror att det är ofrånkomligt att utvecklingen går åt detta håll och jag ser det som naturligt att Kyrkan fortsatt kommer att prioritera digitala betaltjänster.

Med det sagt så tycker jag att det ska finnas en möjlighet för den som vill offra med kontanta medel. Två gånger per år har vi offergång. Då tar vi alltid emot kontanter som ett komplement till löftesoffer och digitala betalningar.

I slutändan vill vi ju att så mycket av våra resurser används till rätt saker i våra församlingar: Att föra vidare det glada budskapet om Jesus Kristus.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig