Debatt

Naturvetenskap kan aldrig bevisa något

Replik. Det behövs bara ett enda motexempel för att avfärda en tänkt naturlag, skriver Håkan Söderström.

Vetenskap.

Har du tänkt på att erfarenhet aldrig kan bevisa något – bara motbevisa? Om du har hittat tusen vitsippor och alla är vita, har du då bevisat att alla vitsippor är vita? Nja, du har samlat erfarenhet. En enda röd vitsippa räcker för att avfärda tanken att alla vitsippor är vita. Som motbevis fungerar erfarenheten utmärkt.

Naturvetenskap är ett sätt att samla erfarenhet. Därför kan naturvetenskap aldrig bevisa något. Göra troligt kanske, men inte bevisa.

Galileo lär ha demonstrerat, omkring år 1600, att ett lätt klot faller lika snabbt till marken som ett tungt. Genom att göra många experimentet med olika föremål kunde man till slut uttrycka erfarenheten med matematik, d=gt2/2 där g är gravitationskonstanten.

Med människans vanliga hybris kallas detta en naturlag. Vi får alltså för oss att naturlagen är verkligheten. Nej, den är vår erfarenhet av verkligheten. Dessutom har matematik inget med verklighet att göra. Verkligheten kan aldrig erbjuda något annat än en approximation av matematiken. Just ovanstående naturlag klarade sig ända till början av 1900-talet då Einstein visade att den slutar gälla vid hastigheter som närmar sig ljusets.

Det kan vara knepigt med historiska vetenskaper där man forskar i sådant som bara har hänt en enda gång.

—  Håkan Söderström

När Sveriges radio i programmet Som fan läser Bibeln nämner uppståndelse resonerar man baklänges. “Vi vet att ingen död blir levande igen.” Man tror alltså att naturlagen, alltså den samlade erfarenheten, kan bevisa något. Det behövs bara ett enda motexempel för att avfärda den tänkta naturlagen. Det finns ett sådant motexempel, nämligen Jesus Kristus. Naturlagen att inga döda blir levande upphörde alltså att gälla för 2 000 år sedan.

Det kan vara knepigt med historiska vetenskaper där man forskar i sådant som bara har hänt en enda gång. Jesus uppståndelse är dock väl dokumenterad av ögonvittnen. Dessutom finns annan, stark evidens.

Den enda teori som inte är underkastad alla dessa begränsningar är livets uppkomst genom evolution, en historisk engångshändelse, garanterat utan ögonvittnen. Den har åtskilliga motexempel. Dess sanning är dock höjd över logiskt tänkande, vilket bland andra kammarrätten har fastslagit när den förbjuder Ekebyholmsskolan att kritisera teorin om evolution. Evolutionen har alltså lämnat naturvetenskapens område och blivit något annat.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig