Debatt

Att föra in krav på “kristen tradition” i skollagen är möjligt

Populister och rasister må triggas, men religionsfriheten inskränks inte av KD:s förslag om ändrad skollag. Begreppet kristen är inget juridiskt tabu, skriver Ulf Lönnberg.

På ledarplats i Dagen välkomnar Frida Park (18/6) KD:s initiativ att styra upp de huvudmän som i sina konfessionella friskolor “inte sköter sig och indoktrinerar elever på ett sätt som inte är förenligt med svensk läroplan”. Ledaren fokuserar på om detta är möjligt och vilka konsekvenser det skulle kunna få. Just en sådan religionspolitisk debatt behöver Sverige.

I skolans läroplan står att skolarbetet ska bedrivas “i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Att föra in samma krav i skollagen är möjligt. Begreppet kristen är inget juridiskt tabu. Till det begreppet apostroferas också i Sveriges successionsordning. Där stipuleras att vår statschef ska bekänna sig till den rena evangeliska läran som den är beskriven av den Augsburgska trosbekännelsen från 1593.

Religionsfriheten inskränks inte av KD:s lagförslag. Populister och rasister må triggas. Fundamentalistiska uttolkare av religiösa urkunder kommer att ta stor plats i debatten. Mest kommer sannolikt de med muslimsk tro att höras. Men även uttalat kristna debattörer ser det som att “staten kryper närmare inpå” så snart en religiös företeelse ifrågasätts av politiker.

Vissa kommer att hävda att förslaget är diskriminerande, islamofobiskt och att det skulle inskränka på deras religionsfrihet i Sverige.

—  Ulf Lönnberg

Jurister kommer att genomlysa hur KD-initiativet ska tolkas och tillämpas. Teologer och andliga ledare – oavsett trostillhörighet – kommer att fråga var religionsfrihetens gränser går och vilken betydelse det har.

Extremistiska religionsföreträdare – sannolikt främst muslimska – kommer att tolka och nyttja situationen annorlunda. Vissa kommer att hävda att förslaget är diskriminerande, islamofobiskt och att det skulle inskränka på deras religionsfrihet i Sverige.

Men lagförslaget handlar om de religiösa ledare som i religionsfrihetens namn tar sig rätten att avvika från skolans läroplan och trotsa angivna demokratikriterier. Mot fiffel och bedrägeri har vi redan fungerande lagstiftning, även ägar- och ledningsprövning.

Vi ska upprätthålla vår demokrati och rättsordning med legala rättigheter och begränsningar inom ramen för FN:s konventioner. Vi ska ha en reformerad religionsfrihet som accepteras och värnas av folkmajoriteten.

Det innebär inte att muslimer måste ha rättighet till böneutrop, påtvingade klädkoder på skolbarn, oskuldskontroller och olika juridiska rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor.

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna gäller som lag i Sverige. I artikel 9.2 finns villkor för undantag i religionsfriheten.

Den kontraproduktiva eftergiftspolitiken i religionsfrihetens namn mot teokratiska strömningar och politisk islam ska upphöra. Dags att försvara vår rättsordning.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig